Musiikkipedagogi (AMK)

Päivitä osaamistasi monimuotototeutuksessa työn ohessa

Voit hakea musiikkipedagogin monimuotototeutukseen, mikäli sinulla on ammatillisen opisto- tai korkea-asteen muusikon, musiikinohjaajan tai musiikkioppilaitoksen opettajantutkinto tai muusikko (AMK) -tutkinto. 1–3 vuoden mittaiset opinnot painottuvat opettajankoulutuksen pedagogisiin opintoihin, oman alan substanssin päivittämiseen ja musiikillisiin opintoihin.

Koulutuksen alussa tehdään vertailu aiempiin opintoihisi, jonka perusteella sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Opintoihin ei pääsääntöisesti kuulu instrumenttiopetusta ja pääinstrumenttisi tulee olla sama kuin aiemmassa tutkinnossasi.

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä, josta aiemmalla tutkinnolla hyväksiluetaan vähintään 65 opintopistettä. Hyväksiluettavien opintojen määrä tarkentuu henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa aiemmin suorittamiesi opintojen perusteella. Voit suorittaa opinnot 1 – 3 vuodessa työn ohessa.

Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma tuottaa korkeatasoista osaamista soittamiseen, laulamiseen, säveltämiseen, kuoronjohtoon, musiikinteoriaan ja -historiaan sekä pedagogiikkaan. Voit hyödyntää myös Tampereen korkeakouluyhteisön muita tarjolla olevia kursseja ja muokata näin tutkintoasi

Joustavasti työn ohessa oman opiskelusuunnitelman mukaan

Monimuotototeutus sisältää lähi- ja verkko-opiskelua sekä oppimistehtävien tekemistä yksin ja pienryhmässä. Opinnoissa tehdään projekteja työelämään sekä hyödynnetään opiskelijoiden omia työyhteisöjä.

Musiikkipedagogina voit toimia eri-ikäisten oppijoiden opetus- ja ohjaustehtävissä taiteen perusopetusta antavissa musiikkioppilaitoksissa, taidekouluissa, musiikkialan ammatillisella toisella asteella sekä vapaan sivistystyön sektorilla tai itsenäisenä yrittäjänä. Pystyt myös toimimaan ja työllistämään itseäsi monipuolisissa muusikon, kuoronjohtajan, säveltäjän tai muissa musiikkialan asiantuntijatehtävissä.

Haku opintoihin yhteishaussa 17.3.-31.3.2021!

Lue lisää täältä ja tee elämäsi paras valinta:

Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi, monimuotototeutus | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)