Musiikin hahmotusaineiden opettajan sijaisuus Kankaanpään musiikkiopistossa

Haemme Kankaanpään musiikkiopistoon musiikin hahmotusaineiden opettajan sijaista 1.9.2021-30.4.2022. Myös osa-aikaiseen tehtävän hoitoon on mahdollisuus.

Opettajan tehtäviin kuuluu perus- ja syventävien muhaopintojen ryhmäopetusta. Tehtävään voidaan sisällyttää myös instrumentti- ja yhteissoiton opetusta. Arvostamme oppilaslähtöisiä ja monipuolisia pedagogisia taitoja.

Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset. Palvelussuhteen ehdot ovat OVTES:n mukaiset. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun tulee ennen työn aloittamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakuaika päätyy 4.6.2021.
Hakemukset, joihin tulee liittää jäljennökset kelpoisuus- ja työtodistuksista lähetetään

sähköisesti osoitteeseen musiikkiopisto@kopisto.fi.
Tervetuloa innovatiiviseen työyhteisöömme. Kankaanpään opiston asuntolassa on

mahdollisuus edulliseen majoitukseen.

Lisätietoja antavat musiikkiopiston apulaisrehtori Eeva Kulhua, p. 044 772 9200, eeva.kulhua@kopisto.fi ja toimistosihteeri Pirjo Lepistö, p. 044 772 9201, pirjo.lepisto@)kopisto.fi.

Kankaanpäässä 7.5.2021