KYMI SINFONI­ETTA VÄLITTÄÄ MUSIIKIN ILOA JA TOIVOA KYMI SINFO­NIETTA LIVES -KANAVILLAAN

Kymi Sinfonietta haluaa tuoda kaikille ihmisille iloa ja toivoa musiikilla, videoilla, teksteillä ja kuvilla netin ja sosiaalisen median kautta käynnistämällään KYMI SINFONIETTA LIVES -kanavalla. KYMI SINFONIETTA LIVES -kanavan myötä katsoja ja kuulija pääsee tutustumaan Kymi Sinfoniettan monitaitoisten muusi- koiden ajatuksiin, musiikin tekemisen arkeen – sekä tietysti itse musiikkiin! Orkesteri tuottaa kanavalle päivittäin uutta materiaalia. Sitä voi seurata Kymi Sinfoniettan www-sivujen kautta, orkesterin Facebook-, YouTube- ja Instagram-kanavilla sekä blogisivustolla (ainoa orkesteriblogi Suomessa).

Samalla välittyy ajatus elämän jatkumisesta tällaisessa poikkeustilanteessa. KYMI SINFONIETTA LIVES tarjoaa myös tekemistä ja positiivista ajattelemista elämänpiirin pienenemisen ja tekemisen puutteen aiheuttamaan tyhjiöön. Koko orkesteriyhteisön tavoitteena on tuoda musiikki ja siihen liittyvät tarinat, ilmiöt ja kokemukset sekä orkesterin ystävien että jokaisen katsojan ja kuulijan ulottuville ja sähköisesti suoraan koteihin ja etätyöpaikoille koronavirusepidemiankin aikana, ja tuottaa kulttuurielämysten avulla virkistystä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Vaikka koko orkesteri työskentelee tällä hetkellä etänä ja on eriytynyt hetkeksi orkesterimuodostelmas- ta, koko henkilökunta on ottanut haasteen hienosti vastaan: KYMI SINFONIETTA LIVES -kanaville on tullut jo todella upeaa materiaalia ja kanavat ovat saavuttaneet runsaasti seuraajia, katsojia, kuulijoita ja lukijoita. Orkesteri kiittääkin lämpimästi tulleesta palautteesta ja kannustavista viesteistä: On tullut pa- lautetta mm. siitä, kuinka tärkeitä nämä lämminhenkiset videot ja tekstit ovat monelle olleet. – Lisää on luvassa ja orkesteri miettii myös uusia keinoja yleisön saavuttamiseksi etänä.

Esimerkkejä KYMI SINFONIETTA LIVES -kanavan sisällöstä:

https://www.youtube.com/watch?v=pNI-YY5IfyI
https://www.youtube.com/watch?v=vPkMPcDb2Rg&t=35s https://www.youtube.com/watch?v=b9anRWS2DCo&t=4s

Tämän lisäksi orkesterin muusikot harjoittelevat tulevien konserttien ohjelmistoja ja luovat musiikillisia sisältöjä hoivakoteihin, kouluihin ja päiväkoteihin suuntautuviin jalkautumiskonsertteihin. Osa ahertaa nuottikirjoituksen, erilaisen ohjelmistosuunnittelun, orkesterin historiaprojektin, ym. tehtävien parissa. Tämän lisäksi kevään aikana valmistuu erilaisia opetus- ja luentomateriaaleja.

Kymi Sinfonietta kuuluu ja näkyy seuraavilla Kymi Sinfonietta Lives -kanavilla:

Kymenlaakso 7.4.2020

Lisätietoja:

Kymi Sinfonietta Keskuskatu 33 48100 Kotka Finland

toimitusjohtaja Riikka Luostarinen, puh. 050 570 6866

riikka.luostarinen@kymisinfonietta.fi