Sibelius-Akatemia: Johdanto musiikin hahmotustaitojen pedagogiikkaan 2022-2023 (5 op) 

 Johdanto musiikin hahmotustaitojen pedagogiikkaan 2022-2023 (5 op) 

Koulutuksen sisältö 

Kurssi antaa valmiuksia musiikin hahmotustaitojen opettamiseen perustasolla (esim. taiteen perusopetus) ja opetuksen uudistamiseen nykyisten opetussuunnitelmien hengessä. Kurssilla tarkastellaan musiikin hahmottamiseen liittyviä oppimisprosesseja ja menetelmiä sekä kehitetään ja uudistetaan omia opetusratkaisuja ja materiaaleja. Kurssin järjestää Taideyliopiston avoin yliopisto yhteistyössä Sibelius-Akatemian kanssa. 

Kurssia suositellaan opettajille, joilla on mahdollisuus harjoitella ja soveltaa kurssin sisältöä musiikin hahmotustaitojen ryhmäopetuksessa omassa työpaikassaan. Instrumentti- ja yhtyeopetukseen integroidut opetusratkaisut ovat tervetulleita, samoin yhteisopettajuus. Kokonaisuus soveltuu esimerkiksi opettajille, joilla on muu musiikkialan pohjakoulutus ja kiinnostusta laajentaa työtään musiikin hahmotusaineiden suuntaan. Kurssiin kuuluu opetusharjoittelu, jonka opiskelija järjestää itse. Opiskelijan toivotaan sopivan osallistumisesta kurssille mahdollisen työpaikkansa ja opettajatiiminsä kanssa. Mikäli osallistujalla ei ole omaa säännöllistä ryhmäopetusta, opetusharjoittelun voi suorittaa myös seuraamalla ja opettamalla vierailijana tai avustajana ryhmässä, johon sisältyy musiikin hahmotustaitojen opetusta. 

Kurssin teemoja ovat: 

• musiikin hahmottamiseen liittyvät oppimisprosessit 

• ryhmämusisoinnin monipuoliset työtavat 

• musiikillisten luku- ja kirjoitustaitojen opettaminen ja harjoittaminen 

• hahmotustaitojen integrointi instrumenttiopintoihin 

• työskentely instrumenttiohjelmiston parissa alkeistasolla ja ylemmillä perustasoilla 

• sävellys- ja improvisointitehtävät hahmotustaitojen opetuksessa 

• teknologia musiikin hahmotustaitojen opetuksessa 

• oppimisympäristöajattelu ja oppilaiden motivaatio ja itseohjautuvuus 

• opetuksen ja oppimisen monipuolinen arviointi 

Vuoden 2022-23 kurssi keskittyy perustason alkupuolen opetukseen. Lukuvuodeksi 2023-24 on alustavasti suunnitteilla jatkokurssi, jossa paino on ylemmän perustason ja eri instrumentteja sisältävien ryhmien opetuksessa. 

Kurssi toteutetaan etäopetuksena. Opetus käsittää etätapaamisia Zoom-yhteydellä, pienryhmätöitä, oman opetuksen dokumentointia ja raportointia, materiaaleihin tutustumista ja oppimateriaalien laadintaa. Musiikin hahmotustaitojen opettajilla on mahdollista työstää kurssilla ajankohtaisia kehittämiskohteita ja verkostoitua yhteisistä kehittämiskohteista kiinnostuneiden kollegoiden kanssa. 

Opetus- ja työmuodot 

• Ryhmätunnit Zoom-yhteydellä keskiviikkoisin 10.30-12.30 (koko ryhmä 2 krt/kk sekä pienryhmätapaamisia n. 2 krt lukukaudessa) 

• Opetusharjoittelu (oma ryhmä tai vähintään 8 tunnin vierailu sovitussa ryhmässä) ja opetusportfolio 

• Vertaisryhmätyöskentelyä etäyhteydellä 

• Oppimateriaalin laatimista 

• Opetuksen seuraamista ja eri oppilaitosten opetusratkaisuihin tutustumista 

Koulutuksen ajankohta 

7.9.2022– 26.4.2023 

Koko ryhmän tuntien päivämäärät (ke klo 10.30-12.30): 

syksy 2022: 7.9., 14.9., 5.10., 12.10., 2.11., 9.11, 30.11., 7.12. 

kevät 2023: 11.1., 18.1., 1.2., 8.2., 15.3., 12.4., 19.4. (varapäivä 26.4.) 

(lisäksi pienryhmätapaamiset n. 2 krt/lukuvuosi ke klo 10.30-12.30) 

Hakeminen 

Hakuaika 4.-16.8.2022 

Koulutuksen laajuus 

5 opintopistettä 

Opettajat 

Kurssin vastuuopettajana toimii Lotta Ilomäki (lehtori, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia). Vierailevina opettajina toimivat Sanna Ahvenjärvi (säveltäjä, sävellyksen ja musiikin hahmotustaitojen opettaja) sekä Kalle Kataja (musiikin hahmotustaitojen lehtori). 

Maksullisuus 

75 € (15 €/op) 

Lisätietoja 

Opiskelijat valitaan opintojaksolle motivaatiokirjeen ja taustatietojen perusteella. Näiden yhteydessä kartoitetaan: 

1. motivaatiota osallistua kurssille 

2. aiempia opintoja ja musiikillista ja pedagogista kokemusta 

3. mahdollisuuksia kurssiin osallistumiseen käytännössä 

4. mahdollisuuksia toteuttaa opetusharjoittelu ja dokumentoida opetusta 

Koulutuksen lopulliset tiedot julkaistaan 20.6.2022 Avoimen yliopiston kurssikalenterissa https://www.uniarts.fi/avoimet-opinnot/ ja Opintopolku.fi-palvelussa. 

Koulutuksen yhteyshenkilö 

Taideyliopiston avoin yliopisto 

Sähköposti: avoin(at)uniarts.fi