Call for Abstracts – Ammattikorkeakoulu Sørøst Norge ja Kulturskolerådet kutsuvat tutkimusseminaariin

Cutting Edge Kulturskole 2017: ”Community arts / Arts education”

Verkostoituminen ja taidekasvatuksen tutkimus 

Ammattikorkeakoulu Sørøst Norge ja Kulturskolerådet kutsuvat tutkimusseminaariin

 Cutting Edge Kulturskole 2017: ”Community arts / Arts education”

 

Mitä kuuluu kulttuurikouluille?

Onko kulttuurikoulu harrastusta vai koulua?

Tähän on olemassa kaksi eri näkökulmaa.

Kulttuurikoulut on Norjan laissa määritelty tekemään yhteistyötä peruskoulun sekä harrastekulttuurin kanssa.

Tämä sitoo taidekasvatuksen ideologisesti kahteen tavoitteeseen, mikä on myös otettu huomioon Norjan kulttuurikoulujen opetussuunnitelmien perusteissa: yhtäältä laaja saatavuus ja saavutettavuus ja toisaalta tähtääminen ammatillisiin opintoihin. Näiden kahden tavoitteen välinen jännite on seminaarin teema. Otsikko on englanniksi, jotta norjalaisen taidekasvatuksen polariteetti avautuu myös kansainväliselle yhteisölle.

”Community arts / Arts education” on seminaarin teema, jota käsitellään avainpuheenvuoroissa ja paneelikeskusteluissa. Tervetulleita ovat muunkinaiheiset alustukset, jotka käsittelevät kulttuurikouluihin liittyvää tutkimusta.


Seminaarin paikka ja aika:

 

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), Vestfold, Campus Bakkenteigen 17.-18. lokakuuta 2017

Seminaarin järjestäjät: Nettverk for kulturskolealert forskning, HSN ja Norsk kulturskoleråd.
Tutkimusverkoston tavoite on vahvistaa yhteistyötä eri tahojen välillä, jotka toimivat taidekasvatuksen tutkimuksen piirissä.

 

Call for papers:

Kutsumme teidät osallistumaan seminaariin seuraavilla tavoilla:

– Luento (Paper):  20 minuutin puheenvuoro ja 10 minuuttia keskusteluun. Tieteellinen tai taiteellinen. Kaikki luennot tulevat saamaan asiantuntijapalautteen.

Symposium: 45 minuutin puheenvuoro ja 10 minuuttia keskusteluun. Monta luentoa yhdessä. Asiantuntijapalaute.

–  Poster: ovat esillä koko seminaarin ajan ja saavat aikaa ohjelmassa joko 17. tai 18.10.

– Ryhmätyöskentely (Rundbordsdiskusjon): etukäteen annettua teemaa käsitellään 45 minuuttia ryhmässä ja abstraktinne toimii keskustelun alustuksena.

Ehdotuksien on oltava joko norjaksi tai englanniksi.

Lähettäkää tiivistelmä (abstract) sähköpostilla cuttingedge[at]plu.ntnu.no  31.1.2017 mennessä.

Laittakaa viestin otsikoksi valitsemanne esittelymuoto: ”paper”, ”symposium”, ”poster” tai ”rundbordsdiskusjon”. Tiivistelmän tulee olla pituudeltaan 100-300 sanaa, ja sen arvioi asiantuntijakomitea yhdessä verkoston puheenjohtajan kanssa. Palaute annetaan 31.3.2017 mennessä.

Luennoitsijoiksi (paper) valitut toimittavat pidemmän, enintään 4000 sanan pituisen esitelmän 9.9.2017 mennessä yksityiskohtaisempaa palautetta varten.

Lataa kutsu (pdf)

Vastaa