Harmonikansoiton tuntiopettajan viransijaisuus

Kauhavan kaupungissa,

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTOSSA

(Toiminta-alueena Kauhavan kaupunki ja Lappajärven kunta)

julistetaan haettavaksi

HARMONIKANSOITON TUNTIOPETTAJAN VIRANSIJAISUUS ajalle 1.8.-31.12.2021 (opetusaineena harmonikansoit­on opetus sekä yh­teis­mu­si­soin­nin oh­jaus).

Härmänmaan mu­siik­ki­opis­ton toi­min­ta-alu­ee­na on Kauhavan kaupunki ja Lappajärven kunta. Ope­tus­pis­tei­tä on viisi: Ala­här­mäs­sä, Kauhavalla, Kortesjärvellä, Lappajärvellä ja Yli­här­mäs­sä.

Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.

Tehtävään voidaan virkaan valitun osaamisalueiden mukaan sisällyttää myös muuta musiikkiopistossa annettavaa opetusta.

Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista, positiivista ja kehittävää työotetta. Eduksi luetaan monipuolinen pedagoginen ja muu osaaminen.

Viran kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986 / 1998 mukaiset. Edellytämme opintoja musiikin koulutusohjelmassa, jossa instrumenttiopinnot on suoritettu pääaineena harmonikka.

Palvelussuhteen ehdot ovat OVTES:n mukaiset.

Tehtävään valitulla on kahden (2) kuukauden koeaika.

Tehtävään valitun tulee 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakuaika päättyy 11.5.2021 klo 15.00.

Haastattelut järjestetään viikoilla 20 ja 21.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuna tai toimittaa niistä paperikopiot Härmänmaan musiikkiopistoon, osoite Härmäntie 18, 62300 Härmä.
Hakemus voidaan toimittaa myös postitse em. osoitteeseen.

Lisätietoja antaa musiikkiopiston rehtori Päivi Paavola p. 044 4834 245, paivi.paavola(at)kauhava.fi