Harmonikansoiton päätoimisen tuntiopettajan sijaisuus – Lapin musiikki- ja tanssiopisto

ROVANIEMEN KAUPUNGIN KOULUTUSPALVELUT

julistaa haettavaksi Lapin musiikki- ja tanssiopistossa

harmonikansoiton päätoimisen tuntiopettajan sijaisuuden
määräajaksi 9.8.–31.12.2022

sijaisuus jatkunee kevätlukukauden 2023 ajan

Lapin musiikki- ja tanssiopisto on Rovaniemen kaupungin ylläpitämä alueellinen oppilaitos. Sivutoimipisteet ovat Sodankylässä ja Pellossa. Opetus on taiteen perusopetuksen musiikin ja tanssin laajan oppimäärän mukaista.

Kelpoisuus edellä mainittuun virkaan määräytyy Asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) 19 §:n perusteella. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa työpaikkahaastattelussa.

Valittavalta henkilöltä edellytämme valmiuksia monipuoliseen pedagogiseen työhön sekä kykyä opettaa opiston eri tasoilla vasta-alkajista aina syventäviin opintoihin asti että ohjata yhteissoittoa. Eduksi katsotaan kykyä integroida säveltäminen ja improvisointi osaksi opetusta opintojen kaikilla tasoilla. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyökykyä oppilaiden ja huoltajien kanssa, avointa asennetta ja kokemusta vastaavista työtehtävistä.

Palkkaus määräytyy Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa.

Virkaa haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta voit toimittaa hakemuksen postitse osoitteella: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike.

Hakuaika päättyy 4.5.2022 klo 15.00. Pyydämme huomioimaan, että myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Virkaan valitun on toimitettava nähtäväksi Lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tiedustelut: Lapin musiikki- ja tanssiopiston rehtori Kaisa Kuula-Bullat puh. 016 322 2490.

Rovaniemellä 20.4.2022

KOULUTUSPALVELUT