Hae mukaan Glow’hun – haku nuorten ryhmille käynnissä 17.11.-17.12.2017

ENSIMMÄINEN GLOW-HAKU NUORTEN RYHMILLE KÄYNNISTYY 17.11.2017. HAE  MUKAAN TOIMINTAAN!

Lasten ja nuorten säätiö käynnistää uuden Glow-toiminnan, jonka  keskiössä on eri elämäntilanteissa olevien, 13-29-vuotiaiden nuorten  syvien elämäntaitojen vahvistaminen luovin ja toiminnallisin menetelmin.

Tavoitteena on nuorten itsetunnon, rohkeuden ja sosiaalisten taitojen lisääntyminen esimerkiksi sosiaalisen sirkuksen, yhteisöteatterin tai muun taiteen soveltavan käytön avulla. Työpajat suunnataan erilaisiin nuorten ryhmiin, joissa on jokin haaste.

Glow’ssa lähtökohtana on nuorista havaittu tai nuorten ryhmästä noussut tarve (esim. kiusaaminen, työttömyys, yksinäisyys).
Hakijatahona toimii nuorten parissa työskentelevä tai nuoria edustava yhteisö, työntekijä tai organisaatio.

HAKIJATAHO VOI OLLA ESIMERKIKSI:

· nuoriso-, sosiaali- tai sivistysalan organisaatio tai yhdistys
· kunta tai useampi kunta (nuorisotalo, koulu, tms.)
· valtion alainen toimija (esim. lastensuojelulaitos, pienryhmäkoti)
· yksityiset toimijat (esim. ammatillinen perhekoti)

Budjetti sovitaan valittujen hakijoiden kanssa projektikohtaisesti ja se liikkuu 4000 ja 9000 euron välillä. Hakija sitoutuu projektiin omavastuuosuudella, joka on vähintään 10% projektin kokonaiskuluista. Enintään 90% kokonaisrahoituksesta tulee säätiöltä. Omavastuuosuus voi olla myös projektin tukena toimivan työntekijän työaikaa. Projektilla on oltava nimetty vastuuhenkilö, joka osallistuu toiminnan kehittämiseen, seurantaan ja arviointiin.

Glow’n taustalla on säätiön kokemukset Myrsky-projekteista, niiden toimintaperiaatteista ja eri elämäntilanteissa olevia nuoria
kunnioittavasta työstä.

YTIMESSÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ

Vaikuttavuuden lisäämiseksi Glow’n ytimessä on moniammatillinen yhteistyö. Lasten ja nuorten säätiö koordinoi projekteja ja vastaa kokeneiden Glow-taiteilijaohjaajien valinnasta. Glow-taiteilijaohjaaja ja projektista riippuen nuorisotyöntekijä, sosiaalityöntekijä ja/tai erilaiset viranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä koko projektin ajan. Toimintaan pyritään löytämään mukaan myös paikallisia yrityksiä tukijoiksi ja rakentamaan nuorille jatkopolkuja, joiden kautta nuoren osallistuminen yhteiskuntaan on helpompaa.

Haku on jatkuva ja valintoja tehdään jatkossa neljä kertaa vuodessa.

Kaikista Glow-projekteista viestitään Lasten ja nuorten säätiön ja yhteistyökumppaneiden viestintäkanavissa sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa. Valittujen ryhmien tulee sitoutua yhteisesti sovitulla tavalla näkymään Glow-viestinnässä.

Valinnoissa kiinnitetään huomiota siihen, millä tavalla nuorten parissa työskentelevä organisaatio sitoutuu projektiin sekä sen
kehittämiseen, seurantaan ja arviointiin.

HAKU ON AUKI 17.11.-17.12.2017.  HAKULOMAKKEESEEN >>

Valitut Glow-projektit toteutetaan vuoden 2018 aikana. Päätökset valituista ryhmistä tehdään noin kahden viikon kuluessa haun
päättymisestä.

LISÄTIETOJA:  Anna Jussilainen, kehittämispäällikkö,
anna.jussilainen@nuori.fi, p. 050 320 7273

Vastaa