Biträdande rektor

Musikinstitutet Kungsvägen är det svenskspråkiga musikinstitutet i Esbo. Vi har runt 800 elever och en personal på drygt 50 personer.

Nu söker vi en

Biträdande rektor

Vi söker dig som har en lämplig högre högskoleexamen, examen i undervisningsförvaltning samt gedigen kunskap om musikutbildning och musikpedagogik. Vi erbjuder ett stimulerande, spännande och ansvarsfullt arbete i musikens värld.

Till arbetsuppgifterna hör bland annat att tillsammans med rektor leda och utveckla musikinstitutets verksamhet, personaladministration, marknadsföring samt att fungera som arbetarskyddschef för musikinstitutet.

Vi erbjuder en heltidssyssla och anställningen är tillsvidare från och med 7.1.2021.

Sänd din skriftliga ansökan med CV och löneanspråk senast 18.10.2020 till rektor Patrik Smulter, patrik.smulter@kungsvagen.fi.

Närmare uppgifter ger:
Rektor Patrik Smulter, per e-post eller 050 528 5270 och
biträdande rektor Jan Takolander, jan.takolander@kungsvagen.fi eller 040 867 1827

Mer information om oss hittar du på kungsvagen.fi

Välkommen att jobba för en kreativ musikundervisning på svenska i Esbo!