Näkymiä taiteen perusopetuksen rahoitukseen hallituksen esityksessä valtion talousarvioksi 2017

Hallituksen esityksessä valtion vuoden 2017 talousarvioksi taiteen perusopetuksen tuntimäärät ovat ennallaan, samoin harkinnanvaraisen valtionavustuksen määräraha.

TPO-liiton/Kuvataidekoulujen liiton Anu Hietalan tiedotteesta: 

Valtionosuuden perusteena olevaan yksikköhintaan on esitetty pieni korotus (talousarvion mukaan yksikköhinnaksi esitetään 77,52 €), mutta kilpailukykysopimukseen liittyvä rahoitusleikkaus syö yksikköhinnan positiivista vaikutusta. Valtionosuuksien lopullinen määräytyminen tarkentuu vasta loppuvuodesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteen mukaan rahoitusleikkausten perusteena ovat kiky-sopimuksen aiheuttamat säästöt lomarahoissa sekä työnantajan sosiaalikulujen aleneminen.

Taiteen perusopetusliitto antoi 17.10.2016 lausunnon eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle taiteen perusopetuksen rahoituksesta. ”Taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille tulisi turvata riittävät resurssit perustehtävän toteuttamiseen. Laadukkaan perustoiminnan turvaaminen edistää taidekasvatuksen saavutettavuuden lisäämistä, koulujen ja päiväkotien kanssa tehtävää yhteistyötä sekä muita säteilyvaikutuksia kuntien kasvatus- ja hyvinvointipalveluihin. 

Paras tapa turvata pitkäjänteisen taideopetuksen tasa-arvoinen saatavuus on lisätä järjestämislupia ja opetustuntikohtaista valtionosuutta taiteen perusopetuksen lisäämiseksi katvealueilla sekä eri taiteissa.

TPO-liiton lausunto kokonaisuudessaan ja aiemmat kannanotot ovat ladattavissa täältä: http://www.artsedu.fi/fi/vaikuttaminen/kannanotot_ja_lausunnot.

Vastaa