AUTERISEN RAHASTON STIPENDIT

Auterisen rahasto on vuonna 2008 perustettu metsänhoitaja Olli Auterisen testamenttirahasto, jonka tarkoituksena on tukea vuosittain alle 23-vuotiaita klassisen instrumentin tai laulumusiikin opiskelijoita, joilla on vaivalloinen matka luennoille ja harjoituksille. Rahaston toiminta ei ole ollut aiemmin vakaata ja nyt Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n ja SML:n aluefoorumien yhteistoiminnalla rahaston toiminta olisi tarkoitus vakauttaa.

Vuosina 2021 ja 2022 rahastolla on kokeilussa vuotuinen 5000 €:n rahasumman jakaminen. Tämän jälkeen jaettava rahasumma voi muuttua. Kyseessä on kokonaissumma, jonka aluefoorumit voivat pilkkoa sopiviin osiin paikallisten tarpeiden mukaisesti. Vaikka rahasumma muuttuisi kokeilujakson jälkeen, toiminta tulee jatkumaan. Auterisen rahasto siis kiertää noin kymmenen vuoden syklissä aluefoorumilta toiselle. Kiinnostuneiden kannattaa kuitenkin olla nopeita, sillä 5000 €:n kokonaissumma voidaan taata varmasti vain ensimmäiselle kahdelle vuodelle.

Stipendien jaossa on seuraavat reunaehdot, joita voi tulkita alueellisesti parhaimmaksi katsotulla tavalla: 

  • Saajien on oltava alle 23-vuotiaita klassisen instrumentin tai laulumusiikin opiskelijoita.
  • Stipendien jaossa tulee suosia heitä, joilla on vaivalloinen matka luennoille ja harjoituksille (vaivalloinen matka on tulkittavissa fyysisen matkan lisäksi henkiseksi, sosioekonomiseksi tai kulttuurilliseksi matkaksi).
  • Stipendien jaossa tulee tukea moninaisuutta sekä kulttuureiden ja perinteiden kohtaamista silloin kun se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista.

Stipendien jaossa Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry pyytää vastineeksi vuosittain alueelta lyhyen videon, jossa esitellään paikallisia musiikinopiskelijoiden ja musiikkioppilaitosten haasteita. FOKUS ry ei pyydä vastineeksi opiskelijoiden nimiä. 

Auterisen rahaston stipendit voidaan jakaa esimerkiksi opiston joulujuhlassa. FOKUS ry voi maksaa rahasumman suoraan stipendien saajien tileille. Pyyntönä on, että joulujuhlassa stipendin saajille jaetaan myös Auterisen rahaston fyysinen stipendi, jonka pohja tulee FOKUS ry:ltä.

Hakuprosessi 2021 ja 2022:

  • alue (maakunta tms.) ilmoittautuu halukkaaksi 31.10. mennessä tästä linkistä.
  • halukkaista alueista arvotaan vuosien 2021 ja 2022 stipendialueet
  • alue päättää, kuinka se valitsee stipendin saajat (esim. 10 x 500 €)
  • alue toimittaa stipendien saajien nimet, lyhyet perustelut ja saajien tilinumerot suoraan rahastolle (vuoden 2021 osalta marraskuun loppuun mennessä ja vuoden 2022 osalta lokakuun 2022 loppuun mennessä)
  • rahasto maksaa stipendit suoraan saajien tileille ja toimittaa alueen musiikkioppilaitoksille stipendikirjat
  • alue/oppilaitos tekee ja toimittaa rahastolle sekä omille some-kanavilleen pienen videoklipin stipendien jaosta tai oppilaan matkasta tai esityksestä tms. asiaan liittyvästä seikasta
  • stipendien luovutus tapahtuu esim. oppilaitoksen joulujuhlassa