Taideyliopiston Sibelius-Akatemian nuorisokoulutus

Musiikin nuorisokoulutus on Sibelius-Akatemian valtakunnallinen erityistehtävä. Koulutuksen tavoitteena on saada musiikillisesti kyvykkäimmät lapset ja nuoret korkeatasoisen musiikinopetuksen piiriin jo ennen korkeakouluikää.

Nuorisokoulutuksella on pitkät perinteet: se on saanut alkunsa Helsingin Musiikkiopiston alkeiskoulusta vuonna 1884. Moni nuorisokoulutuksessa opiskellut jatkaa Sibelius-Akatemiassa myös tutkinto-opiskelijana.

Nuorisokoulutus on tarkoitettu Suomessa koulua käyville nuorille, joilla on erittäin hyvä musiikillinen koulutettavuus ja edellytykset valmistua musiikkialan ammatteihin. Opiskelijoille laaditaan yksilölliset nuorisokoulutuksen opintosuunnitelmat, joissa musiikillisen koulutuksen tavoitteiden rinnalla otetaan huomioon peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen oppimistavoitteet.

Nuorisokoulutukseen otetaan opiskelijoita solististen aineiden, sävellyksen ja musiikinteorian, jazzmusiikin ja kansanmusiikin nuorisokoulutuksen opintoihin. Nuorisokoulutuksessa opiskeltavia solistisia aineita ovat vanhan musiikin periodisoittimet (puhallinsoitin, jousisoitin, cembalo tai luuttu), piano, harmonikka, kantele, kitara, puu- ja vaskipuhaltimet (huilu, oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni, käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, baritonitorvi, tuuba), jousisoittimet (viulu, alttoviulu, sello tai kontrabasso), lyömäsoittimet, harppu, urut sekä laulu.

Nuorisokoulutuksen opiskelijan opiskeluoikeus on voimassa lukuvuoden kerrallaan. Yliopisto päättää opiskeluoikeuden jatkamisesta vuosittain ilman valintamenettelyä. Nuorisokoulutuksen opiskelija menettää opiskeluoikeutensa sen lukuvuoden lopussa, kun hän lopettaa opintonsa perusopetuksessa tai toisella asteella. Opiskelija menettää opiskeluoikeutensa kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden kevätlukukauden lopussa, jolloin hän täyttää 20 vuotta, vaikka edellä tarkoitettu opiskelu ei olisi vielä päättynyt.

Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen opiskelijoilta peritään lukuvuosittain 340 euron palvelumaksu (170 euroa/lukukausi; tieto vuonna 2017).

Opiskelijavalinta

Nuorisokoulutuksen opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka ensimmäisen lukuvuotensa alkaessa (1. elokuuta) on alle 18-vuotias ja oppilaana perusopetuksessa tai toisen asteen oppilaitoksessa Suomessa. Nuorisokoulutuksen opiskelijaksi klassisen musiikin lauluopintoihin voidaan valita vain hakuajan päättymiseen mennessä 15 vuotta täyttänyt hakija.

Sibelius-Akatemia valitsee uusia nuorisokoulutuksen opiskelijoita kerran vuodessa keväisin. Valintakokeita järjestetään pääosin huhti–toukokuussa. Lisätietoa hakemisesta ja valinnasta löydät osoitteesta uniarts.fi. Lisätietoa valinnoista voit kysyä osoitteesta siba.hakijapalvelut@uniarts.fi.

– nuorisokoulutuksen yleisesittely: http://www.uniarts.fi/siba/sibelius-akatemian-nuorisokoulutus