Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Yleiskuvaus

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia antaa musiikin alan ylintä opetusta Suomessa. Oppilaitos on kouluttanut tuhansia taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita vuodesta 1882.

Nykymuodossaan Sibelius-Akatemia on 1 400 opiskelijan ja yli 1 000 opettajan sekä muun työntekijän luova yhteisö. Se on yksi Euroopan suurimmista musiikkiakatemioista ja kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu toimija.

Sibelius-Akatemian perustehtävä on uudistaa ja vaalia musiikkikulttuuria. Tehtävää toteutetaan opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan kautta.

Julkiset konsertit ovat akatemian taiteellisen toiminnan näyteikkuna. Vuosittain tapahtumia on noin 700, ja ne muodostavat huomattavan osan pääkaupunkiseudun konserttitarjonnasta.

Opinnot

Sibelius-Akatemiassa voi opiskella musiikin kandidaatin, musiikin maisterin, musiikin lisensiaatin ja musiikin tohtorin tutkinnot. Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot voivat olla joko taiteellisesti tai tieteellisesti painottuneita. Akatemiassa on myös nuoriso- ja aikuiskoulutusta.

Opiskelun ytimessä on kasvaa oman luovan identiteettinsä tuntevaksi musiikin ammattilaiseksi. Oman instrumentin hallinnan lisäksi opiskelija kasvattaa taiteellista ja tiedollista osaamistaan ja oppii soveltamaan omaksumaansa käytännön työelämässä.

Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Opiskelija voi keskittyä yhteen pitkälle erikoistavaan alueeseen tai hankkia laaja-alaisempaa osaamista. Opettajatutorit ja muut ohjaajat auttavat opiskelijaa mielekkään suunnitelman laatimisessa. Opiskelija voi valita osan opinnoistaan oman mielenkiintonsa ja lähtötasonsa mukaan.

Monissa koulutusohjelmissa henkilökohtainen opetus on iso osa opintoja. Opintoihin voi kuulua myös käytännön harjoittelua.

Koulutusohjelmat

Kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtava 5,5-vuotinen koulutus, joka on suunnattu ensisijaisesti ylioppilastutkinnon, kolmevuotisen ammatillisen perustutkinnon tai vastaavan suorittaneille

 • Global Music (englanninkielinen koulutus)
 • Jazzmusiikki
 • instrumentti- tai lauluopinnot, jazzsävellys
 • Kansanmusiikki
 • Kirkkomusiikki (suomen- ja ruotsinkielinen linja)
 • Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot
 • harmonikka, harppu, jousisoittimet, kantele, kitara, klavikordi, laulu, lyömäsoittimet, piano, puhaltimet, urut, vanha musiikki
 • Musiikin johtaminen
 • kuoronjohto, orkesterinjohto, puhallinorkesterinjohto, sotilaskapellimestarikoulutus
 • Musiikkikasvatus (suomen- ja ruotsinkielinen linja)
 • Musiikkiteknologia
 • Sävellys ja musiikinteoria

Maisterin tutkintoon johtava 2,5-vuotinen koulutus, joka on suunnattu alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille

 • Arts Management (englanninkielinen koulutus)
 • Jazzmusiikki

–          instrumentti- tai lauluopinnot, jazzsävellys

 • Kansanmusiikki
 • Kirkkomusiikki
 • Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot

–          fortepiano, harmonikka, harppu, jouset, kantele, kitara, klavikordi, korrepetitio, laulu, lyömäsoittimet, ooppera (englanninkielinen koulutus), piano, pianokamarimusiikki ja lied, puhaltimet, urut, vanha musiikki

 • Musiikin johtaminen

–          kuoronjohto, orkesterinjohto, puhallinorkesterinjohto, sotilaskapellimestarikoulutus

 • Musiikkikasvatus (suomen- ja ruotsinkielinen linja)
 • Musiikkiteknologia
 • Nordic Master in Folk Music (englanninkielinen koulutus)
 • Nordic Master in Jazz (englanninkielinen koulutus)
 • Nordic Master of Global Music (englanninkielinen koulutus)
 • Sävellys ja musiikinteoria

Sibelius-Akatemian koulutuksessa ei ole erotettu muusikoiden ja pedagogien linjoja, kuten ammattikorkeakouluissa. Pedagogiikkaa sisältyy pääsääntöisesti kaikkien koulutusohjelmien opetussuunnitelmiin.

Musiikkikasvatuksen koulutusohjelman opiskelijat suorittavat tutkintoonsa kuuluvina 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Myös muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat suorittaa valinnaisina opintoina 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

Lisätietoa Sibelius-Akatemian koulutuksesta löydät Taideyliopiston verkkosivuilta uniarts.fi.

Opiskelijavalinta

Sibelius-Akatemian valintaperusteet löydät vuosittain ilmestyvästä valintaoppaasta, joka julkaistaan Taideyliopiston sivuilla uniarts.fi yleensä marraskuussa. Lisätietoa valinnoista voit kysyä osoitteesta siba.hakijapalvelut@uniarts.fi.

Sibelius-Akatemian valintakokeissa arvioidaan hakijoiden musiikillisia valmiuksia ja koulutettavuutta alalle. Tällöin on pystyttävä osoittamaan osaamisensa käytännössä. Siksi aikaisemmilla musiikkiopinnoilla on suuri merkitys. Pääsyyn tarvittavia musiikillisia valmiuksia hankitaan yleensä opiskelemalla konservatoriossa tai musiikkiopistossa.

– tietoa hakijalle: http://www.uniarts.fi/hae-sibelius-akatemiaan

– Siban yleisesittely: http://www.uniarts.fi/siba

Avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuksen opintoja tarjoaa nykyään Taideyliopiston Avoin kampus: http://sites.uniarts.fi/fi/web/avoinkampus