Musiikin hahmotustaidot mukaan Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen maakunnalliseen opetusyhteistyöhön

Viikonloppuvierailulla tarjotaan lapsille ja nuorille vauhdikas ja toiminnallinen lähestymistapa musiikin hahmotustaitoihin.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian nuorisokoulutus on vuodesta 2015 tehnyt valtakunnallista opetusyhteistyötä suomalaisten musiikkioppilaitosten kanssa eri puolilla maata. Keväällä 2023 opetusvierailuja laajennetaan musiikin hahmotustaitojen opetukseen Sibelius-Akatemian ja Musiikinteoria- ja säveltapailupedagogit MuTes ry:n yhteistyönä. 

Musiikin hahmotustaitoja soittaen ja musisoiden

Käytännössä maakunnallinen opetusyhteistyö tarkoittaa viikonloppuna järjestettäviä opetusvierailuja eri puolilla maata. Musiikin hahmotustaitojen koulutusviikonlopuissa kynät ja kumit saavat unohtua kotiin, kun oppilaat tutustuvat musiikin hahmotustaitoihin soittamalla, laulamalla ja erilaisilla toiminnallisilla tavoilla. Tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti oppilaan musiikin hahmotuksen taitoja, antaa ideoita ja työkaluja oppilaitoksen oman opettajan työhön ja motivoida opettajia ja oppilaita. Koulutusviikonloppu päättyy konserttiin. Työpajojen tarkempi sisältö ja aikataulut suunnitellaan aina yhdessä oppilaitoksen ja oppilaiden omien opettajien kanssa. 

Kouluttajina toimivat perusopinnoissa Kalle Kataja (Musiikkiopisto Juvenalia) ja syventävissä opinnoissa Ville Komppa (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia). 

Perusopintojen työpajassa opiskellaan musiikkia toiminnallisesti soittaen, laulaen, säveltäen ja pelaillen. Työpaja voi sisältää esimerkiksi musiikin teoriaa, säveltapailua, taidekasvatusta, musiikin kuuntelua, säveltämistä, sovittamista ja keksimistä, yhdessä soittamista ja laulamista tai tutustumista musiikin historiaan, rakenteisiin, tyyleihin ja musiikkiteknologian alkeisiin.

Syventävien opintojen työpajassa opiskellaan harmonian ja äänenkuljetuksen ilmiöitä oppilaiden omilla soittimilla, opitaan hahmottamaan ja tuottamaan melodioita, bassolinjoja ja säestystekstuureita, improvisoidaan monipuolisesti ja musisoidaan ryhmissä. Työpajan pääpaino on musiikin tuottamisessa ja keskinäisessä kuuntelemisessa ja kannustamisessa.

Työpajojen lisäksi viikonloppu voi sisältää aamu- ja iltaohjelmaa, joka suunnitellaan yhdessä oppilaitoksen kanssa. Aamuohjelmana voi olla esimerkiksi muha-opettajien aamukahvit tai oppilaitoksen opettajien ja hallinnon yhteistä muha-ideointia. Iltaohjelmana voi olla esimerkiksi muha-disco, jossa vietetään yhteistä aikaa musiikin, Kahoottien, kisailun ja karkinsyönnin parissa. 

Maakuntavierailuilla verkostoitumista, innostusta ja valtakunnallista yhteistyötä

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen ja suomalaisten musiikkioppilaitosten opetusvierailuilla pyritään rakentamaan yhteistyötä eri toimijoiden ja koulutustasojen välillä. Nuorisokoulutuksemme maakunnallisten opetusvierailujen lähtökohtana on tukea nuoria musiikinharrastajia ympäri Suomen ja tehdä pitkäjänteistä työtä innostuksen ja mahdollisuuksien lisäämiseksi koko maassa. Vierailujen edellytyksenä on, että vierailevan opettajan lisäksi myös vierailupaikkakunnan ja seutukunnan opettajat osallistuvat tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen. Musiikkioppilaitokset voivat hakea mukaan nuorisokoulutuksen maakunnalliseen opetusyhteistyöhön ympäri lukuvuoden. Lue lisää maakunnallisesta opetusyhteistyöstä ja hae mukaan! https://www.uniarts.fi/projektit/nuorisokoulutuksen-maakunnalliset-opetusvierailut/

Vuosi 2023 on Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton musiikin hahmotustaitojen teemavuosi

Tänä vuonna vietetään myös valtakunnallista musiikin hahmotustaitojen teemavuotta. Kuuntele Suomen Musiikkioppilaitosten liiton podcast, jossa Kalle Kataja kertoo musiikin hahmotustaidoista ja teemavuodesta lisää! Jakso on kuultavissa täällä.

Lisätietoja

Peppiina Kaperi

peppiina.kaperi@uniarts.fi