Koillis-Lapin musiikkiopisto: Kaikki säveltämään!   

Opetushallituksen rahoittama hanke Kaikki säveltämään! toteutettiin Koillis-Lapin musiikkiopistossa 2021-2022. Hankkeen tarkoituksena oli täydennys kouluttaa opettajia säveltämisen pedagogisten taitojen kehittämisessä sekä tarjota oppilaille säveltämiseen liittyviä lyhytkursseja ammattisäveltäjien opastuksella ja hyödyntää ne valinnaisina opintoina.

Säveltäjät Sanna Ahvenjärvi ja Tapio Lappalainen järjestivät Koillis-Lapin musiikkiopistossa sävellyspajoja lukuvuoden 2021-2022 aikana. Opettajille järjestettiin omia koulutusosuuksia, joissa saatiin opastusta sävellyksen opettamiseen soiton- ja musiikin hahmotusaineiden tunneille. Sävellyspajoissa oppilaille tarjottiin opetusta säveltämiseen sekä ryhmä- että yksilöopetuksena musiikkiteknologiaa myöskin hyödyntäen.  Sanna Ahvenjärvi piti improvisointiopetusta myös lapsikuorossa ja harmonikkayhtyeessä. Yksilöopetusta annettiin 30-45 min/henkilö.  Osa oppilaista tuli halutessaan tunneille pareittain.

Sävellyshankkeeseen osallistujien ikähaitari oli 7- vuodesta aikuisiin. Kouluttajat ottivat hyvin huomioon eri ikäiset ja eri kehitysvaiheessa olevat soittajat. Säveltämistä lähestyttiin improvisoinnin, musiikkiteknologian ja oman soittimen tuomien mahdollisuuksien kautta. Musiikin hahmotusaineiden tuntien sisältöä rikastutettiin vierailevien säveltäjien opetuksella.

Hankkeeseen osallistui oppilaita jokaisesta toiminta-alueen kunnasta; Kemijärveltä, Sallasta, Pelkosenniemeltä ja Savukoskelta. Osa oppilaista oli mukana muutamia kertoja, osa oli aktiivisesti mukana koko hankkeen ajan. Myös opettajien vaihtuvuus vaikutti siihen, että osa opettajista oli mukana vain osan hankkeen keston ajan. Koulutusta järjestettiin sekä lähi-, että etäopetuksena.

Hankkeen päättyessä oppilailta ja opettajilta kerättiin kirjallista palautetta. Palaute oppilailta oli pääsääntöisesti positiivista ja koulutusta pidettiin hyödyllisenä.  Opettajia pidettiin helposti lähestyttävinä ja ammattitaitoisina.

Oppilaita musiikkiteknologian ryhmästä on osallistunut hankkeen kaikkiin lähiopetusjaksoihin ja ovat saaneet opetusta Tapio Lappalaiselta. Oppilaiden pääinstrumentti oli yleensä sähkökitara, mutta mukana oli myös pianon ja sähköbasson oppilaita.

Oppilaat ovat saaneet opetusta musiikkiopiston Mac-ympäristön musiikkiohjelmien käytöstä, erityisesti Garageband ja LogicPro, oppilaiden iän ja taitojen mukaan. Opetus sisälsi virtuaali-instrumenttien käyttöä ja niiden parametrien muokkaamista, looppien käyttöä ja muokkaamista ja omien sävellyksien osien ja kokonaisrakenteen valmistamista, mikä oli oppilaiden mukaan hyvin mielenkiintoista. Tapio Lappalainen on lisäksi opettanut oppilaita käyttämään nettiselain-pohjaisia musiikintekoympäristöä, kuten Google Bandlab. Tämä opetus oli erittäin tärkeä oppilaille, joilla ei ole omaa musiikkiohjelmaa kotona. Sähkökitaran käyttö ja eri sähkökitaran soundia efektien kautta BandLabissa oli myös opetettu.

Musiikkiteknologian opettaja kokee saaneensa inspiroivaa ja todella hyödyllistä opetusta Max/MSP:n ympäristön käytössä ja ideoita ja materiaalia jota voi käyttää sekä omassa opetuksessa että oman musiikin teossa.

Oppilaat olivat hyvin tyytyväisiä saamasta opetuksesta ja heidän mielestään kurssi herätti lisää kiinnostusta ja intoa oman musiikin tekemiseen. Opetus koski eri tasojen oppilaita ja myös opettajia, eli jokainen on saanut henkilökohtaista opastusta ja avustusta oman musiikin säveltämiseen.

Opettajille järjestettiin omia koulutusjaksoja kummankin säveltäjän toimesta. Opettajilla oli myös mahdollisuus seurata musiikin hahmotusaineiden ja teknologiaryhmien opetusta. He olivat myös mahdollisuuksien mukaan seuraamassa oman oppilaan sävellystuntia.

Sävellyshanketta pidettiin hyödyllisenä ja se tuki opettajien pitkäjänteistä työskentelyä säveltämisen alalla. Osa opettajista koki, ettei olisi pystynyt yksin pitkäjänteiseen työskentelyyn säveltämisen kanssa oppilaiden tunneilla ilman koulutusta. Opettajat saivat käytännön vinkkejä ja kiinnostavaa materiaalia, joita voi käyttää omassa opetuksessa myöhemmin. Osalla opettajista kouluttajien kanssa tehty työ on jatkunut soittotunneilla ja säveltämisestä on tullut osa soiton opiskelua.

Koulutuksen aikana tutustuttiin mm. netissä olevaan Sävellyksen tietopankkiin https://www.opus1.fi sekä

Tiina Kukkula savellyttaminen.fi

Sävellyshanke huipentui oppilaiden omaan sävellyskonserttiin 12.11.2022 Kemijärven kulttuurisalissa.

Hankkeen aikataulu:

  1. 4-6.11.2021 aloitus missä oli sekä Tapio että Sanna

muha-  ja teknoryhmät, lapsikuoro, harmonikkayhtye, yksilöopetusta 30-45 min/henkilö, osa oppilaista tuli parittain,  perjantaina opettajainkoulutus 2 tuntia

  •  25-26.11.2021 Tapion lähijakso opettajain koulutus 2 h, valmiit muharyhmät torstaina, teknoryhmä, sekä yksityisaikoja
  • 28.1. 29.1. jakso toteutettiin kokonaan etäyhteydellä Tapion ja Sannan kanssa
  • 18.2. Tapio teknoryhmä + yksilöaikoja
  •   1.4-2.4 Sannan lähijakso, harmonikka ja lauluryhmät, yksilö ajat
  • 13.5.-14.5 Tapion kanssa lähijakso, Sannan kanssa etänä osa oppilaista
  • 11.11-12.11 2022 Tapio ja Sanna. päätöskonsertti ja kenraaliharjoitukset