Avoin työpaikka: VIULUNSOITON LEHTORIN VUOROTTELUVAPAAN SIJAISUUS (Pielisen Karjalan musiikkiopisto)

Pielisen Karjalan musiikkiopisto hakee viulunsoiton lehtorin vuorotteluvapaan sijaista ajalle 1.9.2021-27.2.2022. Opetus tapahtuu pääosin Lieksassa, yksi opetuspäivä on Juuassa. Tuntimäärä voi muuttua virkasuhteen aikana. Opetustunteihin saattaa sisältyä myös yhteissoiton opetusta. Työtehtävien hoitaminen edellyttää ajokorttia.

Arvostamme hakijoiden hyviä vuorovaikutustaitoja, innostuneisuutta, oppilaslähtöistä ja monipuolista pedagogisista osaamista sekä pedagogisen teknologian hallintaa. Osa hakijoista haastatellaan. Haastattelu on toteutettavissa myös etänä esimerkiksi Teamsia käyttäen.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Tehtävään valitun on ennen työn aloittamista esitettävä nähtäväksi rikostaustaote lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämiseksi (14.6.2002/504) sekä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Koeaika on kolme kuukautta.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata sellainen työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, joka on ollut työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi palkattavan on oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Sijaiseksi voidaan palkata myös alle 30-vuotias työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi taikka työtön työnhakija, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Lisätietoja: Pielisen Karjalan musiikkiopiston rehtori Soile Tikka, p. 04010 44140, soile.tikka@lieksa.fi tai Lieksan kaupungin hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 04010 44101, arto.sihvonen@lieksa.fi.

Ensisijainen haku Kuntarekryn kautta, postitse lähetetyt hakemukset osoitteeseen Lieksan kaupunki, PL 41, 81701 Lieksa. Hakuaika päättyy 14.5.2021 klo 15.00.