TAITEEN PERUS­OPETUKSEN VALTION­RAHOITUS JA KUNTA­MAKSUT

Suomen musiikkioppilaitosten liiton lausunto 18.11.2019

TAITEEN PERUSOPETUKSEN VALTIONRAHOITUS JA KUNTAMAKSUT

Opetusministeriöllä on ollut käytössä ns. 7 % periaate. Tämän periaatteen mukaan ministeriö ei ole leikannut rahoitusta niiltä oppilaitoksilta, jotka ovat alittaneet valtionavustusten perusteena olevan ja heille myönnetyn tuntimäärän alle seitsemällä prosentilla. Nyt kuluvana vuonna ministeriö on luopunut 7 % periaatteesta ja tehnyt uuden linjauksen, jonka mukaan niiltä oppilaitoksilta, jotka alittivat valtionavustusten perusteena olevan ja heille myönnetyn tuntimäärän vähennetään rahoitusta seuraavana vuonna. Muuttuneessa tilanteessa on ensiarvoisen tärkeää, että kunnan rahoitus mahdollistaa opetuksen järjestämisen siten, että valtionrahoituksen perusteena oleva tuntimäärä täyttyy.

Valtion haasteellisen taloudellisen tilanteen takia taiteen perusopetuksen valtionrahoituksen indeksikorotukset ovat olleet jäädytettyinä viimeisten vuosien aikana. Tämä on luonnollisesti aiheuttanut sen, että oppilaitosten talous on heikentynyt asteittain viimeisten vuosien aikana. Vuodelle 2020 tehty yksikköhinnan korotus on askel oikeaan suuntaan ja se oikaisee osaltaan TPO -oppilaitosten taloudellista vajetta. Taiteen perusopetuksen oppilaitosten kannalta on tärkeää, että ensi vuodelle esitetyt yksikköhinnan korotukset siirtyvät täysimääräisesti myös kunnallisissa musiikkioppilaitoksissa oppilaitosten käyttöön.

Suomen musiikkioppilaitosten liitto
Timo Klemettinen, toiminnanjohtaja