Taiteen perusopetuksen lähiopetus keskeytetään 18.3.-13.4. väliseksi ajaksi

Valtioneuvosto on linjannut, että koronaviruksesta johtuen taiteen perusopetuksen lähiopetus keskeytetään 13.4.2020 asti. Linjaus astuu voimaan keskiviikkona 18.3.2020. Tästä eteenpäin oppilaitokset järjestävät opetuksen muulla tavoin, mm. etäopiskeluna, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja ratkaisuja hyödyntäen sekä tarvittaessa itsenäisenä opiskeluna.

Valtioneuvosto suosittaa, että taiteen perusopetuksen järjestäjät ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi turvaten samalla mahdollisimman hyvin opetuksen järjestämisen.
———————————————————————————-
Koska lapset ja nuoret ovat nyt enemmän kotona kuin tavallisesti, tulee myös harrastuksen seurata mukana kotiin. On myös tärkeää, että tpo-oppilaiden kiinnostus ja innostus saadaan säilymään, mikäli tilanne pitkittyy.Kannustamme miettimään ja jakamaan yhdessä sekä oman taiteenalan että muiden alojen tpo-kollegoiden kanssa hyviä etäopetuksen ja muiden vaihtoehtoisten opetustapojen käytäntöjä ja ideoita. Tulemme tarjoamaan myös mahdollisuuksien mukaan yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa yhteisiä alustoja vinkkien jakamiseksi.

Osoitetaan yhdessä sekä harrastajille että rahoittajille, että taiteen perusopetuksen toimijat ovat luovia ja joustavia, ja kykenevät toimimaan myös poikkeusoloissa.

Kaikkiin kysymyksiin ei vielä ole vastauksia. On tärkeä muistaa, että myös viranomaiset ovat uuden tilanteen edessä, eikä valmiita vastauksia kaikkiin kysymyksiin vielä löydy. Tilanteet, ja sitä kautta myös vastuut, muuttuvat nyt nopeasti. Pyrkimällä toteuttamaan opetusta niin hyvin kuin se poikkeustilanteessa on mahdollista, pääsemme varmasti parhaaseen lopputulemaan.
Koska poikkeustila koskee kaikkia, löytyy varmasti myös tpo-oppilaitosten asiakkailta malttia odottaa tietoa erilaisiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi oppilasmaksuihin tai kevätkauden jatkoon, liittyen. Ei haittaa, vaikka tässä vaiheessa joutuu vastaamaan esimerkiksi oppilaan vanhemmalle, ettei vielä tiedä, miten lähitulevaisuudessa edetään tai mitä muutoksia on tulossa.

Luoville ratkaisuille on nyt tilausta, ja luovuutta tpo-yhteisöstä kyllä löytyy!

——-

TPO-liitto päivittää tietoja taiteen perusopetusta koskevista viranomaisohjeistuksista verkkosivuilleen:

Taiteen perusopetus ja koronavirus

Terveisin,
Viivi Seirala, toiminnanjohtaja
Minna Hyytiäinen, puheenjohtaja
Jouni Auramo, varapuheenjohtaja