Kitaransoiton opettajan virka – Härmänmaan musiikkiopisto

Kauhavan kaupungissa,

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTOSSA

(Toiminta-alueena Kauhavan kaupunki ja Lappajärven kunta)

julistetaan haettavaksi vakinaista täyttämistä varten

KITARANSOITONOPETTAJAN VIRKA 1.8.2022 ALKAEN TOISTAISEKSI

(opetusaineena klassisen kitaransoiton opetus ja yhteismusisoinnin ohjaus). 

Härmänmaan musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta. Kitaransoitonopettajan virka sisältää tällä hetkellä klassisen kitaransoiton opetuksen perus- ja syventävien opintojen tasolla. Mahdollisesti virka voi sisältää tulevaisuudessa myös rytmimusiikkiosastoon kuuluvaa soitonopetusta.

Tehtävän hoito edellyttää oman auton käyttöä.

Edellytämme opintoja musiikin koulutusohjelmassa, jossa instrumenttiopinnot on suoritettu pääaineena klassinen kitara.

Tehtävään voidaan valitun osaamisalueiden ja mahdollisuuksien mukaan sisällyttää myös muuta musiikkiopistossa annettavaa opetusta.

Odotamme hakijalta monipuolisia valmiuksia oppilaslähtöisen opetuksen hallintaan, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä kiinnostusta oppilaitoksemme opetustyöhön liittyvien käytänteiden kehittämiseen. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista, positiivista ja motivoitunutta työotetta. Eduksi luetaan monipuolinen pedagoginen ja muu osaaminen. Tarjoamme mahdollisuuden kehittää opetusta opistossamme yhdessä mukavan ja osaavan työyhteisömme kanssa.

Viran kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986 / 1998 mukaiset.

Palvelussuhteen ehdot ovat OVTES:n mukaiset.

Tehtävään valitulla on kuuden (6 kk) koeaika.

Tehtävään valitun tulee 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakuaika päättyy 25.4.2022 klo 15.00.

Haastatteluita pyritään järjestetämään viikoilla 18 ja 19.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuna tai toimittaa niistä paperikopiot Härmänmaan musiikkiopistoon, osoite Härmäntie 18, 62300 Härmä.

Lisätietoja antaa musiikkiopiston rehtori Päivi Paavola p. 044 4834 245, paivi.paavola(at)kauhava.fi