Valtakunnallinen toiminta

HUOM. TÄMÄ ON VANHENTUNUT SIVU, JOKA PITÄÄ PÄIVITTÄÄ. Luonnoksina on myös (vanhentuneita) sivuja kuten Lainsäädäntö, Opetussuunnitelma, Tasosuoritukset ja niitä voisi päivittää tässä samassa yhteydessä ja miettiä miten osion rakenne muotoutuu.

—-

 • Musiikinopetuksen kehittäminen
 • Projektit ja hankkeet
 • Teemavuodet
 • TPO musiikin yleinen oppimäärä ja TPO-yhteistyö

 

MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN LAADUN KEHITTÄMINEN

SML edistää jäsenoppilaitosten koulutuksellista tasoa ja vastaa tasosuoritusten sisältöjen ja arvioinnin perusteiden ylläpidosta.

 

 • Asiantuntijuus ja konsultointi musiikkioppilaitostoimintaa koskevissa kysymyksissä
 • Yhteistyö työmarkkinajärjestöjen kanssa
 • Musiikkioppilaitosten itsearviointia koskeva kehittämistyö, yhteistyössä TPO -liiton kanssa toteutettava Virvatuli-hanke
 • Tilastointi ja tutkimus
 • Yhteistyö ja koulutuspoliittinen vuorovaikutus yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja konservatorioiden kanssa
 • Kentän ja musiikkikasvatusta koskevan tutkimuksen välisen yhteistyön edistäminen
 • Musiikin perusteiden tasosuoritusten perusteiden ja arvioinnin perusteiden uudistaminen
 • Opetuksen kehittämishankkeet, musiikkioppilaitosten opetuksen ja muun toiminnan järjestämiseen liittyvien käytänteiden systemaattinen kerääminen yhteiseen tietopankkiin
 • Lahjakkuuksien tukeminen ja valmiuksien antaminen alan opintoihin
 • Klassisen musiikin aseman ja orkesterimusiikin tulevaisuuden varmistaminen
 • Ruotsinkieliset käännökset tasosuoritusten sisällöistä ja arvioinnin perusteista kaikkiin oppiaineisiin
 • Musiikkiteknologian oppiaineen kehittäminen

 

Taiteen perusopetusliitto TPO ry

SML on yksi Taiteen perusopetusliiton kuudesta jäsenjärjestöstä, jotka edustavat eri taiteenalojen taiteen perusopetusta Suomessa.

Taiteen perusopetusliiton perustava kokous järjestettiin joulukuussa 2007. Perustamiskokouksessa olivat edustettuina Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ry, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry, Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry, Suomen sanataideopetuksen seura ry ja Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry. Taiteen perusopetusliiton jäseniä ovat edellä mainitut taiteen perusopetusta edustavat liitot. Yhdistysrekisteriin TPO-liitto hyväksyttiin elokuussa 2008.

Taiteen perusopetusliitto pyrkii kehittämään monimuotoista ja -arvoista taiteen perusopetusta, edistämään taiteiden välistä tasa-arvoa taidekasvatuksessa, lisäämään taidekasvatuksen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä luomaan edellytyksiä suomalaisen taide- ja kulttuurielämän menestymiselle tulevaisuudessa.

Taiteen perusopetusliiton hallitus

TPO-liiton verkkosivut

 

Virvatuli-malli

Virvatuli-itsearviointimalli taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille

Lue tiedote OKM:n sivuilta