Varhaiskasvatuksen aikana toteutettava musiikkileikkikoulutoiminta

Opetushallitus on antanut 13.2.2017 lausunnon eduskunnan oikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyyntöön päiväkotien musiikkileikkikoulutoiminnasta.

Lausunnon mukaan yhteistyön päiväkotien ja taiteen perusopetuksen järjestäjien kesken on on hyvä jatkua.

”Opetushallitus pitää suositeltavana, että varhaiskasvatuksen järjestäjät tekevät yhteistyötä taiteen perusopetuksen järjestäjien kanssa ja toimintaa sisällytetään osaksi kaikille yhteistä varhaiskasvatusta.”

 

 

Vastaa