TPO-liitto: Etäopetuksen järjestäminen

Tässä TPO-liiton terveiset etäopetukseen.

Jäsenjärjestöjemme kokoama materiaali on laadittu tukemaan taiteen perusopetuksen oppilaitoksia lähiopetuksen korvaavan opetuksen järjestämisessä. Osa oppilaitoksista on jo hyvässä vauhdissa, osalla asiat ovat vasta pohdinnassa. Tässä materiaalissa on hyödynnetty Opetushallituksen aiemmin julkaisemia tukimateriaaleja.

Toivomme, että materiaalista on iloa ja apua!

Etäopetuksen järjestämisessä on hyvä kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:
 • Neuvotelkaa tpo-oppilaitoksen sisällä yhteiset periaatteet, miten etäopetusta toteutetaan.
 • Tiedottakaa oppilaiden vanhemmille selkeästi lähiopetusta korvaavan opetuksen tavoitteista ja menettelyistä sekä esimerkiksi käytettävistä välineistä ja materiaaleista. Näistä asioista kannattaa myös tiedottaa oppilaitoksen verkkosivuilla mahdollisimman avoimesti.
 • Sopikaa tpo-oppilaitoksessa, miten annettu opetus kirjataan ja dokumentoidaan. Näin meneteltäessä tiedot esimerkiksi annetun opetuksen määrästä löytyvät, jos niitä kysytään.
 • Kaikkien kannattaa kiinnittää huomiota oppilaalle annettavien ohjeiden selkeyteen niin, että oppilaat ovat tietoisia siitä, mitä on tarkoitus opiskella ja miten tavoitteet saavutetaan. Myös vanhemmille kannattaa kertoa näistä asioista. Lisäksi vanhemmille kannattaa kertoa, miten he voivat tukea oppilaiden etäopiskelua.
 • Miettikää tpo-oppilaitoksissa, miten opettajat voivat seurata ja tukea oppilaiden opiskelua. Vuorovaikutus on etäopetuksessa erittäin tärkeää. Välineitä on puhelinkeskusteluista verkkokeskusteluihin.
 • Erilaisten työtapojen käyttö kehittyy etäopetuksen edetessä. Kannattaa panostaa myös työtapojen kehittämiseen. Kokemuksia ja uutta tietoa kertyy matkan varrella, kokeillaan ja korjataan sen mukaan. Kaiken ei tarvitse olla valmista heti.
 • Lähiopetuksen korvaava etäopetus kannattaa suunnitella ja aikatauluttaa siten, että tietyt asiat toistuvat samalla tavoin esimerkiksi viikoittain. Jokainen opettaja pystyy tekemään tämän suunnittelutyön ainakin osin itse. Annetaan heille siihen aikaa ja mahdollisuus, minkä jälkeen tiedot kerätään yhteen. Mitä läpinäkyvämpää kaikki on, sen parempi.
 • Kannustetaan kaikkia huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan.
Mistä löydän apua etäopetuksen toteuttamiseen?
Kurkkaa vinkkejä eri taiteenaloilta:

KUVATAIDE/VISUAALISET TAITEET

 • Kuvataidekoulujen liitto postaa etäopetuksesta, ja siihen liittyvistä ideoista ja materiaaleista Facebook-sivuillaan ja Instagramissa @kuvisliitto
 • Myös monet visuaalisten taiteiden TPO-koulut postaavat opetuksestaan poikkeusoloissa Facebookissa ja Instagramissa, esim. Tuusulan kuvataidekoulu @tuusulankuvis ja Forssan kuvataidekoulu @forssankuvataidekoulu
 • Etäkuvataideopetuksesta on materiaalipankkeja, esim. bit.ly/kuvistakotona
 • Helsingin kuvataidekoulun kaikille avoin etäopetuspaketti löytyy osoitteesta http://www.kuvataide.fi/etatehtavia/
 • Arkkitehtuurikoulu Arkin etäopetussivusto on englanniksi osoitteessa earkki.arkki.com
 • Espoon kuvataidekoulun Etäkuviskoulu löytyy osoitteesta espoonkuvis.fi. Etäkuviskoulussa jaetaan avoimesti opettajien laatimia, eri ikäisille oppilaille suunniteltuja, kotona suoritettavia kuvataiteen ja muotoilun tehtäviä.
 • Jäsenillämme on myös kaikille avoimia ja osallistavia some-kampanjoita poikkeustilanteessa, esim. Vantaan kuvataidekoululla Facebookissa @vantaankuvataidekoulu, ja some-näyttelyitä, esim. KONSTa Turun Seudun Kuvataidekoululla Facebookissa https://www.facebook.com/KONSTa-Turun-Seudun-Kuvataidekoulu-136699320321723/

KÄSITYÖ

MUSIIKKI

TANSSI

LISTA VINKEISTÄ TÄYDENTYY, MYÖS TAITEENALOJEN OSALTA.

Taiteen perusopetusta koskevia poimintoja Opetushallituksen ohjeistuksesta

Opetushallitus on antanut ohjeita etäopetuksen toteuttamisesta, ja ne löytyvät ja päivittyvät osoitteessa www.oph.fi .

Taiteen perusopetuksessa niistä on hyvä huomioida muun muassa seuraavat:

 • Alle 15-vuotiaan osalta huoltaja päättää, voiko lapsi käyttää mobiililaitettaan tai kotoa löytyviä laitteita etäopetuksessa. Viisitoista vuotta täyttänyt päättää lähtökohtaisesti itse, käyttääkö hän mobiililaitetta tai kodin laitteita etäopetuksessa.
 • Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus käynnistetään asteittain. Opettajat etenevät etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa sopivalla tahdilla oman ja oppilaiden osaamisen sekä käytettävissä olevien laitteiden, sovellusten, oppimateriaalien ja muiden olosuhteiden mukaisesti.
 • Korvaava opetus kannattaa aloittaa mahdollisimman tutuilla menetelmillä ja välineillä. Opetukseen voi hiljalleen lisätä oppilaiden iän ja taitotason mukaan erilaisia vuorovaikutteisia työtapoja, kuten reaaliaikaisia verkkokokouksia.
 • Etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijan riittävään ohjaukseen ja tukeen, jotta opiskelija pystyy poikkeusjärjestelyiden aikana opiskelemaan täysipainoisesti tavoitteiden mukaisesti.