Täydennyskoulutus­hanke Uuden opetussuunnitel­man luotsit sai valtionrahoituksen

SML on mukana Taiteen perusopetusliiton täydennyskoulutushankkeessa ”Taiteen perusopetuksen uuden opetussuunnitelman luotsit”. Hankkeelle on saatu rahoitus Opetushallituksen opetustoimen ja varhaiskasvatuksen vuoden 2017 täydennyskoulutuksen valtionavustuksista.

Hanke lisää taiteen perusopetuksen rehtorien ja paikallista opetussuunnitelmatyötä koordinoivien vastuuopettajien osaamista laadukkaan ja onnistuneen opetussuunnitelmaprosessin johtamisessa.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat perehtyminen opetussuunnitelman perusteisiin oppimiskäsityksen, oppimisympäristöjen, toimintakulttuurin ja oppimisen arvioinnin kehittämisen kautta.

Lisäksi koulutushankkeessa jäsennetään ja työstetään taiteen perusopetuksen pedagogiikan ammattilaisten työpajoissa taiteen perusopetuksen opintokokonaisuuksia ja osaamisalueita. Lisäksi hanke sisältää työnohjausta opetussuunnitelmauudistukseen liittyvään muutos- ja henkilöstöjohtamiseen. Hanke jakaantuu taidealojen yhteisiin koulutustilaisuuksiin ja taidealakohtaisten liitojen järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Koulutuksiin on mahdollisuus osallistua myös etäyhteyden välityksellä.

TPO-liitto tiedottaa myöhemmin toukokuussa koulutuksen osallistujille järjestettävästä hausta. Koulutustilaisuudet järjestetään syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana.

Vastaa