TAITEEN PERUSOPETUKSEN UUDEN OPETUS­SUUNNITELMAN LUOTSIT

Koulutushankkeen tarkoitus ja kohderyhmä

Taiteen perusopetusliitto järjestää Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta lukuvuoden 2017-2018 aikana.  Koulutushankkeen tarkoituksena on tukea taiteen perusopetuksen paikallista opetussuunnitelmatyötä. Hankkeen nimi on Taiteen perusopetuksen uuden opetussuunnitelman luotsit (jäljempänä Luotsit-hanke) ja se järjestetään yhteistyössä kuuden taidealakohtaisen taiteen perusopetuksen taustaliiton kanssa.

Koulutustilojen ja etäyhteyden kapasiteetin riittävyyden vuoksi osallistumispaikkoja on yhteensä 200, joka on jaettu taidealakohtaisiin kiintiöihin: musiikki 79, tanssi 39, kuvataide, arkkitehtuuri ja mediataiteet  yhteensä 39, käsityö 19, sirkus ja teatteri yhteensä 16, sanataide 8.

Koulutukseen ilmoittautuminen

Osallistuminen koulutukseen on maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakuluista vastaa koulutukseen osallistuja.

Koulutukseen ilmoittaudutaan verkkolomakkeella 15.–25.8.2017. Osallistujapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli ilmoittautujamäärä ylittää taidealakohtaisen kiintiön, kussakin taidealassa rajoitetaan oppilaitoskohtaista osallistujamäärää yhteen. Lisäksi käytössä on taidealakohtainen jonotusjärjestelmä. Osallistujapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kunkin osallistujan ja osallistujan työyhteisön on mahdollista seurata luentoja etäyhteyden välityksellä.

Ilmoittautuminen koskee koko koulutushanketta. Ilmoittautumisen alkaessa tiedotetaan koulutuspäivien ajankohdat. Koulutuksiin voi osallistuja paikan päällä tai streamattujen luentojen osalta etäyhteyden välityksellä. Mikäli koulutuksen osallistuja on estynyt pääsemään paikalle, omasta oppilaitoksesta voi ilmoittaa seminaariin varahenkilön.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan sivulla www.artsedu.fi/fi/luotsit ja avataan 15.8.2017 klo 8:00.

Koulutusten sisällöt ja aikataulu

Luotsit-hanke hanke sisältää kolme (3) taidealoille yhteistä koulutuspäivää, neljä (4) taidealakohtaista koulutuspäivää sekä paikallisen opetussuunnitelman työstämistä omassa oppilaitoksessa. Kaikki koulutuspäivät streamataan verkon välityksellä ja koulutukseen osallistujilla on oikeus käyttää etäyhteyslinkkiä omassa oppilaitoksessaan.

Kaikkien taidealojen yhteiset koulutuspäivät (3)

 1. 12.9.2017 pääkaupunkiseudulla
  Teemat: Mitä opetussuunnitelma on? Opetussuunnitelmatyön perustana olevat arvot, taidekäsitys, oppimis- ja ihmiskäsitys, ops-prosessin vaiheet ja muutosprosessin hallinta.
 2. 25.1.2018. pääkaupunkiseudulla
  Teemat: Case-esittelyjä syksyn aikana alkaneesta opetussuunnitelman teosta ja muutoksiin orientoitumisesta, työyhteisökoulutusta, vertaistukea, kokemusten ja opetussuunnitelmaluonnosten jakamista.
 3. 5.4.2018 Helsingissä – Valtakunnallisen taidekasvatuspäivän yhteydessä
  Teemat: Kuuden (6) ops-prosessin esittelyt, opetussuunnitelma prosessin jatkuminen ja opsin jalkautuminen oppilaitoksen toimintaan, uskallus, rohkeus ja rajojen ylittäminen.


Taidealakohtaiset  koulutuspäivät (4)

Taidealakohtaisten koulutuspäivien ajankohdat tarkennetaan verkkosivulle www.artsedu.fi/fi/luotsit 12.8.2017.

 1. Teemat: Toimintakulttuuri ja oppilaitoksen vahvuuksien tunnistaminen, koulu suhteessa ympäristöön, opetussuunnitelmien paikalliset ominaispiirteet. Työyhteisön innostaminen ja sitouttaminen ops-työhön ja opetuksen kehittämiseen yhdessä muun henkilöstön kanssa.
 2. Teemat: Taidekäsitys, opintokokonaisuuksien laatiminen, osaamisalueet, sisältöjen ja tavoitteiden kuvaus opetussuunnitelmassa.
 3. Teemat: Monipuoliset opetusmenetelmät ja teknologia, Teeman 2 jatkamista tarvittaessa
 4. Teemat: Oppimisen arviointi

 

Oman oppilaitoksen opetussuunnitelman teko

Opetussuunnitelmaprosessi omassa työyhteisössä on Luotsit-hankkeen itsenäisesti suoritettava kehittämistehtävä. Opsia työstetään paikallisten olosuhteiden mukaan pienessä tai isommassa ryhmässä.  Opsin valmistamista voi vaiheistaa Luotsit-hankkeen teemojen ja aikataulun mukaan.

 Lisätiedot

 • Yhteyshenkilö: Hankevastaava / toiminnanjohtaja Anu Hietala anu.hietala@artsedu.fi puh. 045-3107702
 • Hankkeen taidealakohtaisten koulutuspäivien koordinoijat:
  Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ry, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry, Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry, Suomen sanataideopetuksen seura ry ja Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry.

 

Den svenskspråkiga webbsidan av projektet ”Lotsarna för den nya läroplanen för den grundläggande konstundervisningen” har publicerats.
Länken till sidan är: http://www.artsedu.fi/fi/lotsar

Tiedote_Luotsit-hankkeesta_7.6.2017 (pdf)

Vastaa