Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksia koskeva verkkokysely / Öppen webbenkät om utkasten för grunderna för grundläggande konstundervisning

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksia koskeva verkkokysely

Opetushallitus avaa verkkosivuillaan samaan aikaan lausuntokierroksen kanssa mahdollisuuden kommentoida valmisteltavana olevia taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden luonnoksia. Perusteiden luonnokset 15.3.2017 ja avoin verkkokysely löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta osoitteesta http://www.oph.fi/TPO2018.

Avoin verkkokysely aukeaa 15.3.2017 klo 14 ja sulkeutuu 12.4.2017 klo 16.15.

Lisätietoja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta antavat johtaja Jorma Kauppinen ja opetusneuvos Tiina Tähkä sekä erityisasiantuntija Jan Hellgren (ruotsinkielinen koulutus).

——————-

Öppen webbenkät om utkasten för grunderna för grundläggande konstundervisning

Samtidigt som Utbildningsstyrelsen begär in utlåtanden om utkasten för både den fördjupade och allmänna lärokursen för grunderna för läroplanen för grundläggande konstundervisning, öppnas också en webbenkät där det är möjligt att kommentera utkasten som är under arbete. Utkasten för grunderna 15.3.2017 och den öppna webbenkäten finns på Utbildningsstyrelsen webbsida http://www.oph.fi/GRK2018.

Webbenkäten öppnas 15.3.2017 kl. 14 och stängs 12.4.2017 kl. 16.15.

Tilläggsinformation om revideringen av grunderna för läroplanen för grundläggande konstundervisning ges av direktör Jorma Kauppinen, undervisningsrådet Tiina Tähkä och specialsakkunnige Jan Hellgren (svenskspråkig utbildning).

Jorma Kauppinen

Johtaja / Direktör

Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus /

Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik

Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen

Hakaniemenranta 6/Hagnäskajen 6

00530 Helsinki / Helsingfors

Vastaa