TAITEEN PERUSOPETUKSEN LUOTSIT 2 – UUDEN OPSIN MATKASSA

Ennakkotiedote, kesäkuu 2018

TIEDOTE | (Lataa pdf:nä)

 

Taiteen perusopetusliitto on saanut Opetushallitukselta tukea lukuvuoden 2018-2019 kestävään valtakunnalliseen Taiteen perusopetuksen luotsit 2–hankkeeseen, johon osallistuminen on mahdollista kaikille taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille. Osallistuminen koulutukseen on maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakuluista vastaa koulutukseen osallistuja.

 

Hankkeen sisältö

 • Koulutushankkeen tavoitteena on lisätä taiteen perusopetuksen opettajien ja rehtorien opetussuunnitelmaosaamista, arvioida elokuussa 2018 käyttöön otettavia paikallisia opetussuunnitelmia ja lisätä valmiuksia käyttää uudistettua opetussuunnitelmaa.
 • Koulutus sisältää kaksi (2) kaikkien taiteiden yhteistä koulutuspäivää, kolme (3) taidealakohtaista syventävää koulutuspäivää, kolme (3) itsenäisen työskentelyn jaksoa sekä yhden (1) webinaarin.
 • Itsenäisen työskentelyn materiaaleihin kuuluu sekä koulutusvideoita että kirjallisuutta. Taidealakohtaiset koulutuspäivät toteutuvat tiiviissä yhteistyössä taiteen perusopetuksen taidealakohtaisten liittojen kanssa.

 

Kohderyhmä

 • Koulutus on avoin kaikille taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille.
 • Koulutukseen mahtuu 300 henkilöä. Ensisijaisena valintaperusteena on saada mukaan oppilaitoksen opetussuunnitelmatyöstä vastanneet henkilöt. Max 2/oppilaitos.
 • Kukin koulutettava osallistuu siis yhteensä viiteen (5) lähiopetuspäivään vuoden aikana ja työskentelee kolmella itsenäisen työskentelyn jaksolla.
 • Koulutustilaisuuden striimataan verkon välityksellä, joten koulutuspäiviin on mahdollisuus osallistua etäyhteyden välityksellä.

 

Osallistujien määrä taidealoittain

 • Taidealakohtaiset osallistujamäärät perustuvat valtakunnallisiin oppilas- ja opetussuunnitelmien määriin. Laskennassa on käytetty hyväksi Aluehallintoviraston tilastoa v. 2002, ja lisäksi pyöristetty määriä alaspäin sanataiteen hyväksi. Taidealoista eniten on pyöristetty alaspäin musiikin osuutta.
 • Näin on päädytty seuraavaan taidealakohtaiseen paikkajakoon: Kuvataide, arkkitehtuuri ja audiovisuaaliset taiteet 70, Käsityö 40, Musiikki 100, Sanataide 10, Sirkus ja teatteri 30, Tanssi 50. Yhteensä 300.

 

Koulutuksen rakenne, sisältö ja alustavaa aikataulua

 

 1. Yhteinen lähiopetuspäivä 2.11.2018 Kulttuurikeskus Sandels, os. Topeliuksenkatu 2 Helsinki
  Teemat: OPSin jalkautuminen toimintakulttuuriin, muutoksesta viestiminen

 

 

 1. Taidealakohtainen lähiopetuspäivä/ tammikuu 2019 (taidealakohtaiset päivämäärät julkaistaan ennen ilmoittautumisen alkamista elo-syyskuussa)

Järjestetään 3 seminaaria, joista osallistuja valitsee yhden

Vaihtoehtoiset seminaarit: 1) Musiikki 2) Kuvataide*, sanataide, käsityö 3) Teatteri, sirkus, tanssi

Teemat:

Oppilaslähtöisen pedagogiikan ja oppimisen arvioinnin kehittäminen; ”haastavien oppilaiden kohtaaminen”, yhdenvertainen pedagoginen saavutettavuus ja ryhmäopetuksen dynamiikka

Arvioinnin asiantuntija, pohjustus itsenäisen työskentelyn osioon (Välitehtävä 1)

 

 

 1. Itsenäisen työskentelyn välitehtävä

Oppimisen arvioinnin välitehtävä: videoluennot (professori Päivi Atjonen) sekä “Arviointia toteuttamassa” -kirja (Kauppinen, Vitikka) sekä oman opetuksen reflektoinnin kirjallinen tehtävä.

 

 

 

 1. Taidealakohtainen lähiopetuspäivä/ huhtikuu 2019

Taidealakohtainen lähiopetuspäivä musiikin laajalle ja yleiselle oppimäärälle sekä webinaarit muiden taiteiden edustajille

Teemat: Oppimisen arvioinnin välitehtävän purku (vertaiskouluttajat) ja monipuoliset opetusmenetelmät (professori Leena Krokfors), Helsingin yliopisto
Monipuolisten opetusmenetelmien välitehtävän anto (Välitehtävä 2)

 

 

 1. Itsenäisen työskentelyn välitehtävä

Monipuolisten ja innovatiivisten opetusmenetelmien välitehtävä: osallistujat etsivät materiaalia ja tietoa kiinnostavista omaan opetukseen liittyvistä opetusmenetelmistä ja kirjaavat hyväksi todettuja menetelmiä taidealakohtaiseen verkkotyökalupakkiin. Osallistujat valitsevat yhden itselleen uuden menetelmän kokeiltavaksi.

 

 

 1. Taidealakohtainen lähiopetuspäivä/syyskuu 2019 (järjestetään 3 seminaaria, joista osallistuja valitsee yhden)

Vaihtoehtoiset seminaarit: 1) Musiikki 2) Kuvataide*, sanataide, käsityö 3) Teatteri, sirkus, tanssi

Teemat: 1) Monipuolisten opetusmenetelmien välitehtävän purkaminen (vertaiskouluttajat): opetusmenetelmien ja -kokeilujen lyhyet esittelyt

2) Pedagogiikka ja luova prosessi (vieraileva taiteilija- tai muotoilijaluennoitsija)

 

 

 1. Itsenäisen työskentelyn välitehtävä

Opetussuunnitelman jalkautumisen arvioinnin välitehtävä

Osallistujat arvioivat opetussuunnitelman toimivuutta, nostavat esille edelleen kehitettäviä opintokokonaisuuksia, kirjaavat ylös ongelmakohtia, oivalluksia ja mahdollisia tarpeita täydennyskoulutukselle

Tehtävä pohjustetaan videolla annettavalla tehtävänannolla (ops-kouluttaja Iida-Maria Peltomaa, Pro Edugo Oy)

 

 

 

 1. Yhteinen lähiopetuspäivä, marraskuu 2019

Teema 1): Kehittyvä OPS – miten matka jatkuu?

Teema 2): Opetussuunnitelmauudistus oppilashallinnon näkökulmasta

Iida-Maria Peltomaan johdolla puretaan opetussuunnitelman jalkautumisen arvioinnin välitehtävä, tunnistetaan tulevaisuuden täydennyskoulutuksen tarpeita, luodaan pohjaa oppivien yhteisöjen kasvulle.
Luodaan pohjaa opetussuunnitelmasta viestinnälle.

Tarkastellaan opetussuunnitelman vaikutuksia oppilashallintoon yhdessä oppilashallinnon palvelutarjoajien kanssa (Oksidia Oy ja Visma Solutions Oy).

 

 

 

Ilmoittautumismenettely

 • Koulutukseen ilmoittaudutaan Webropol-alustan kautta. Käytössämme on taidealakohtainen jonotusjärjestelmä.
 • Ilmoittautuminen koulutukseen 24.9.-7.10.2018
 • Yhteyshenkilö: Hankevastaava 31.7.2018 asti / vt.toiminnanjohtaja Eeva Kaisa Malin puh. 045-3107702
 • 8.2018 alkaen toiminnanjohtaja Viivi Seirala puh. 045-3107702 (viivi.seirala@artsedu.fi)

 

Lisätietoja hankkeesta

 

Helsingissä 19.6.2018

Eeva Kaisa Malin, vt. toiminnanjohtaja

Lataa Luotsit 1-hankkeen vaikuttavuusesite (pdf)