Suomen musiikkioppilaitosten liiton infoasiakkuus

Suomen musiikkioppilaitosten liittoon (SML) kuulumattomat musiikin yleisen oppimäärän mukaista opetusta järjestävät oppilaitokset voivat halutessaan ilmoittautua SML:n infoasiakkaiksi. Tällöin he saavat SML:n toimistolta samat tiedotteet kuin liiton jäsenistökin. Lisäksi infoasiakkailla on mahdollisuus osallistua opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen tukemiin ja SML:n järjestämiin koulutuksiin ja seminaareihin, jotka käsittelevät musiikin yleisen oppimäärän asioita.