[SML-blogi] Työn ja musiikin iloa kevääseen!

Eija Kauppinen, vs. toiminnanjohtaja

Kiitos Jounille, SML:n hallitukselle ja kaikille muille lämpimistä tervetulotoivotuksista. Työurani musiikkikasvattajana ja musiikin opetuksesta vastaavana virkamiehenä päättyi vuoden vaihteessa. Vaikka eläkkeelle jääminen on myönteinen asia, on todella mukavaa, että voin työskennellä vielä hetken musiikkioppilaitosten parissa. Musiikin taiteen perusopetuksella on aivan erityinen paikka sydämessäni.

Työni Opetushallituksessa liittyi suurelta osin opetussuunnitelman perusteisiin ja niiden toimeenpanon tukemiseen. Suomalainen opetussuunnitelmajärjestelmä on mainio etenkin sen vuoksi, että se sekä velvoittaa että kannustaa rehtoreita ja opettajia ajattelemaan itse. Opetussuunnitelman perusteet jättävät kosolti harkinta- ja päätösvaltaa paikalliselle tasolle. Se on ydinasia. Käytännön ratkaisut ja opetustyö tehdään kouluissa. Siksi myös käytäntöjä koskevan ajattelu- ja kehittämistyön on tapahduttava oppilaitoksissa.

Suomalaisten musiikkiopistojen pitkä traditio tarjoaa hyvän perustan opetuksen kehittämiselle edelleen. Samalla tavalla kuin OPS-järjestelmä velvoittaa pohdintaan ja ratkaisuihin paikallisesti, on oppilaita hyvä ohjata yhä enemmän omaan ajatteluun ja toimijuuteen. Muutoin oppilaiden on ehkä vaikea mieltää opintoja ”mun jutuksi”, minkä kokeminen olisi olennaista kaikessa harrastamisessa ja oppimisessa.  Perusteidenkin mukaan taiteen perusopetuksessa oppilasta ohjataan tunnistamaan, mikä on hänelle merkityksellistä ja arvokasta. Tämä arvoperustan linjaus on lähtökohta myös oppilaiden osallisuuden vahvistamiselle.

Viime vuonna toteutettu taiteen perusopetuksen rahoitusselvitys ja sen mukanaan tuoma järjestämislupaprosessi osoittivat, että opetussuunnitelmalla on väliä muutenkin kuin opetuksen järjestämisessä. OPS on asiakirja, jota katsotaan myös silloin, kun arvioidaan oppilaitoksen toimintaa ja myönnetään esimerkiksi avustuksia tai järjestämislupia. Näin ollen oppilaitosten opetussuunnitelmat kannattaa hioa kuntoon. Tärkeintä on kuitenkin oppituntien arjessa toteutuva OPS. Se, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus löytää omat tapansa tehdä musiikkia ja kokea musiikin iloa. Entisen kollegan ajatusta lainaten, lapsuus ei ole välivaihe elämään, vaan lapsi elää elämäänsä tässä ja nyt.

Toimintakulttuurin kehittäminen, osallisuus ja arviointi ovat tulevien kevätpäivien OPS-teemoja. Pohditaan niitä yhdessä ja kysytään, mitä voimme antaa toisillemme näissä asioissa. Silloin jokainen myös saa enemmän. Muutakin ohjelmaa on toki luvassa. Lopullinen ohjelma on valmis helmikuun alussa.

Kevään aikana musiikkioppilaitoksissa tapahtuu paljon: konsertteja ja matineoita, teemavuoden tapahtumia, hankkeiden raportointeja, uusien projektien suunnittelua ja ehkä myös lopputöitä. Toivotan kaikille kevääseen voimia ja työniloa.

Tavataan huhtikuisessa Raahessa!