[SML-blogi] Katse peiliin

Hannele Piippo-Fair  |  Lappeenrannan musiikkiopiston rehtori, SML:n hallituksen jäsen

Lappeenrannan musiikkiopiston täyttäessä 60 vuotta olen selannut vuosien takaisia lehtileikkeitä. Otsikot hehkuttavat hakijoiden määrän kasvusta ja innostuneista musiikinopiskelijoista vuosi toisensa jälkeen. Viime vuodet on muuttanut otsikointia, musiikkiopistojen hakijamäärät ovat voimakkaassa laskussa monilla paikkakunnilla. Enää ei järjestetä valintakokeita, otetaan kaikki halukkaat ilmoittautumisjärjestyksessä. Joissakin paikoissa opiskelemaan pääsee jo kaikki halukkaat eikä sekään aina riitä täyttämään oppilaspaikkoja.

Nyt kilpailemme lasten ja nuorten ajasta monien muiden harrastusten rinnalla ja yhä tärkeämmäksi valintakriteeriksi harrastusten valinnassa nousee oppilaitoksen julkisuuskuva. Uuden opetussuunnitelman tavoitteena on dynaaminen, muuntautumiskykyinen, joustava, oppilaiden toiveet toteuttava oppilaitos, jossa oppimisen ilo pursuaa ulospäin ja tarttuu kaikkiin oppilaitoksen kanssa kosketuksissa oleviin ihmisiin. Tämä on tavoitteemme, mutta millainen on realismi. 

Lasten mielikuvaa musiikkiopisto-opiskelusta muokkaavat paljolti vanhempien mielipiteet, jotka usein pohjautuvat myös omiin 1990-luvun kokemuksiin: pelottavat tutkinnot, kuivat musiikin teoriatunnit, kaikilla samat, liian korkeat tavoitteet, pelottavat pääsykokeet ja maksut, jotka sallivat opiskelun vain harvoille ja valituille.

Nämä ovat taakse jäänyttä elämää, mutta ne elävät voimakkaasti vielä vanhempien mielissä. Tämän ajatuksen muuttaminen vaatii aktiivista yhteistyötä, johon osallistuu opiston koko henkilökunta. Kaikki opistossa työskentelevät ovat osa opiston julkisuuskuvaa. Opettajat, oppilaat ja muu henkilökunta rehtorin ohessa muokkaavat oppilaitoksesta välittyvän julkisuuskuvan. 

Nyt on hyvä katsoa peiliin ja miettiä, millainen kuva meidän opistosta välittyy ja millaista kuvaa haluamme välittää.

Tervetuloa keskustelemaan ja jakamaan huomioitanne kevätpäiville Lappeenrantaan.

Hannele Piippo-Fair
Lappeenrannan musiikkiopiston rehtori
SML:n hallituksen jäsen