ETÄ­OPETUKSET HALTUUN – KORONASTA DIGI­LOIKKAAN

Mennyt viikko on varmasti meidän kaikkien elämässä yksi erikoisimmista ja yllättävimmistä. Vielä vajaa kaksi viikkoa sitten ei voinut aavistaakaan, kuinka oppilaitosten toimintaympäristö ja koko yhteiskunta voi muuttua hyvin lyhyen ajan sisällä. Jos jotain positiivista voi sanoa, niin viimeisimmän viikon aikana on oppilaitosten pedagogien ja hallinnon luovimmat keinot otettu käyttöön, parhaimmillaan yhteisöllisyyttä ja kollegiaalisuutta vahvistaen. Johtamisen kannalta tilanne luo extrapaineita lähes päivittäin muuttuvien säädösten ja linjausten myötä.

Meidän oppilaitoksessamme ensimmäisen viikon tarina meni tiivistetysti näin: Perjantaina 13.3. pidettiin henkilöstökokous, jossa käydyn keskustelun perusteella päädyimme keskeyttämään opetuksen heti sekä saman päivän että seuraavan viikon osalta ja valmistautumaan etäopetuksen käyttöönottoon. Henkilöstötiedotteeseen liitettyyn kyselyyn pyydettiin kirjaamaan itse kullekin mahdolliset etäopetustavat ja kyselylomake vastauksineen oli kaikkien nähtävillä. Oppilastiedotteessa kehotettiin seuraamaan päivitettävää tilannetiedotettamme opiston kotisivuilta. Maanantaina 16.3. julkaistiin hallituksen 19 kohdan poikkeustilalista ja yt-ryhmämme kokousti. Torstaina 19.3. perustettiin opiston etäopetustiimi ja muskarikollegio kokoontui. Perjantaina 20.3. pidettiin etäopetustiimin ensimmäinen kokous, mukaan saatiin myös aiheesta opinnäytetyötään tekevä entinen oppilaamme. Myös yt-ryhmä kokoontui uudestaan. Kun normaalioloissa lähetetään henkilöstölle viikkotiedote joka maanantai, lähetettiin se viime viikolla joka päivä. Viikon aikana saatiin alulle yksilöaineiden ja musiikin hahmotusaineiden opetus. Tällä viikolla käynnistyy muskarien opetusmateriaalien tuottaminen. Myös bändien ja orkestereiden toiminnan jatkosta päätetään, kunhan toisen opettajakyselyn näkökulmat on saatu kerättyä.

Pitkälti TPO-liiton ja taidealakohtaisten liittojen taustatyön ansiosta monien viranomaistahojen, kuten OKM:n, linjauksiin saatiin mukaan maininta ”Lasten ja nuorten tavoitteellisen ja pitkäjänteisen eri taiteenalojen opiskelun ja hyvinvoinnin turvaamiseksi taiteen perusopetus suositetaan järjestettävän mahdollisimman laajalti lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla”. Paikallista ja alueellista näkyvyyttä voi tuoda esille TPO-liiton viimeisintä tiedotetta mukaillen tuottamalla mediaan positiivisia juttuideoita onnistuneesta etäopetuksesta. Teemana juurikin taiteen perusopetuksen toimijoiden tarjoama ilo, oppiminen ja mielekkään tekemisen järjestäminen lasten ja nuorten muuttuneeseen arkeen. Näitä juttuja on jo joitakin ilmestynytkin.

Asian kääntöpuolena on se, että joissakin kunnissa on jo päädytty noudattamaan seuraavaa äskeisen kirjauksen yhteydessä olevaa linjausta: ”Jos taiteen perusopetuksesta annetun lain 2 pykälässä tarkoitetun koulutuksen järjestäjän ei ole mahdollista järjestää laissa tarkoitettua koulutusta muulla tavoin kuin lähiopetuksena, koulutuksen järjestäjän ei tarvitse järjestää koulutusta”. 

Meidän kaikkien tehtävä poikkeustilanteesta huolimatta on pyrkiä järjestämään etäopetus niin pitkälle kuin mahdollista. Etäopiskelu pitää olla mahdollista järjestää erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntämällä sekä tarvittaessa itsenäisenä opiskeluna. Opetuksen keskeytystapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä liiton toimistoon, koska SML voi antaa tarvittaessa tukea oppilaitoksille esim. tekemällä kuntapäättäjille suunnattuja lausuntoja.

Kun oppilaitosten arki on saatu rullaamaan, toivoo liitto tietoa etäopetuksen järjestämistä koskevista ideoista ja erityisesti toimivimmista käytänteistä ja materiaaleista sähköpostitse mikko.kapanen@musicedu.fi, niin kokoamme niistä tietopankin liiton verkkosivuille.  SML:n hallitus kokoontuu 1.4. etäkokoukseen, jossa päätetyistä asioista tulee lisätietoa pikimmiten kokouksen jälkeen.

Iloa ja voimia kaikkien muuttuneeseen arkeen!

Jouni Auramo
Pirkanmaan musiikkiopiston rehtori
Suomen musiikkioppilaitosten liiton puheenjohtaja