Selvitys TPO:n uudistamistarpeista

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti professori Anniina Suomisen selvityshenkilöksi muodostamaan kokonaisnäkemystä taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeista taiteen perusopetuksen saatavuuden turvaamiseksi sekä rahoitusjärjestelmän selkeyttämiseksi ja ajantasaistamiseksi.

TPO-liiton hallitus tapasi ensimmäistä kertaa Anniina Suomisen 15.4.2019. Kokouksessa kaikilla TPO-liiton jäsenliitoilla oli mahdollisuus kertoa selvityshenkilölle oman taiteenalansa näkökulmia TPO:n uudistamistarpeisiin sekä kommentoida selvitystyön ensimmäisen vaiheen raporttia.

On selvää, että eri taiteilla on erilaisia toiveita uudistamisen suhteen. Yksi yhdistävä tekijä näyttäisi kuitenkin löytyvän, nimittäin rahoituksen lisääminen. Selvitystyön prosessin kannalta keskeistä on, että TPO-liiton jäsenet toimivat yhteistyössä ja toisiaan kunnioittaen.

SML toi esiin liiton hallituksen hyväksymän ja Lappeenrannan liittopäivillä jäsenistölle esitetyn kannan selvitystyön ensimmäisen vaiheen raportissa esitettyihin ehdotuksiin (alla).

SML ei halua estää uudistuksia ja olla kehityksen ”jarrumies”, mutta tehtävänämme on turvata yksilöopetukseen perustuvan musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tulevaisuus. Lisäksi haluamme tukea yleisen oppimäärän rahoituksen kehittämistä ja osoittaa solidaarisuutta muita taiteita kohtaan edistämällä muiden taiteiden valtionrahoitusta.

On selvää, että selvitystyön ensimmäisen vaiheen raportissa esitetyt uudistamisehdotukset kaipaavat runsaasti lisää pohdintaa ja selvityksiä siitä, mitkä olisivat esitettyjen uudistusten mahdolliset vaikutukset. Tässä mahdollista lakiuudistusta valmistamaan nimitettävän työryhmän merkitys nousee keskiöön.

Selvitystyöstä aiheutuvat toimenpiteet ja vaikuttaminen uuden hallitusohjelman kirjauksiin varmistavat, että liiton hallituksella ja toimistolla on edessä työntäyteinen loppuvuosi.

Vapun odotustunnelmissa,

Timo Klemettinen,
SML:n toiminnanjohtaja


SML:n kanta selvitystyön ensimmäisen vaiheen raportissa tehtyihin ehdotuksiin

 1. Jako musiikin ja muiden taiteiden välillä
  • SML vastustaa jaon poistoa
  • Solidaarisuuden eleenä SML on valmis kertaluonteisesti alentamaan musiikin budjettia 7 %:n periaatteesta luopumisen seurauksena vapautuvien tuntien mukaisesti ja lisäämään muiden taiteiden budjettia vastaavalla määrällä.
 2. Monivuotinen rahoitusmalli
  • Mielipiteen muodostamiseksi SML tarvitsee lisää tietoa siitä, mitä monivuotisella rahoitusjärjestelmällä haetaan sekä sen mahdollisista vaikutuksista taiteen perusopetukseen.
  • SML painottaa mahdollisen työryhmän merkitystä asian valmistelussa.
 3. Moninaisempi kriteeristö rahoituksen jakamiseksi
  • Mielipiteen muodostamiseksi SML tarvitsee lisää tietoa siitä, mitä moninaisemmalla rahoituskriteeristöllä haetaan sekä sen mahdollisista vaikutuksista taiteen perusopetukseen.
  • SML painottaa mahdollisen työryhmän merkitystä asian valmistelussa.
 4. Järjestämisluvat
  • SML kannattaa koulutuksen järjestämislupaan liittyvän hakuprosessin selkeyttämistä, ohjeistuksen kehittämistä ja kustannusten alentamista.
 5. 7 % periaate
  • SML ei vastusta 7 % periaatteen poistoa.
  • Koska oppilaitoksilla on vuosittaista vaihtelua hakijamäärissä ja taloudessa, voisivat vielä alle 3 % alitukset kuulua ”normaalin vaihtelun piiriin”, jolloin rahoitukseen ei vielä puututa.
  • Alitusten syitä tulisi selvittää ja samalla miettiä, astuuko uusi periaate voimaan jo 2020 vai siirtymäajan jälkeen.
  • SML ei vastusta, mikäli uusi käytäntö astuu voimaan jo 2020, mikäli muutos toteutetaan niin, ettei oppilaitoksille koidu kohtuutonta vahinkoa.
 6. VOS-järjestelmän piiriin pääsy kohtuullisella prosentuaalisella opetustuntimäärä osuudella
  • SML vastustaa musiikin osalta VOS-järjestelmän piiriin pääsyä kohtuullisella prosentuaalisella opetustuntimääräosuudella, mutta kannattaa muiden taiteiden pääsyä VOS-järjestelmän piiriin kohtuullisella osuudella, mikäli ne kokevat sen itselleen tarkoituksenmukaiseksi.
  • Musiikin laajan oppimäärän rahoitusta/opetusta ei tulisi ”sirpaloida”, vaan opetusta tulisi järjestää riittävän isoissa opetusyksiköissä, jotka mahdollistavat musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelmien perusteiden mukaisen opetuksen (mm. soitinjakauma ja orkesterit).
  • OKM:n valtionrahoituksen piiriin pääsyn ja myönnön kriteerit (mm. OPS, talous, opetushenkilökunta, tilat, vakiintunut toiminta ja toiminnan jatkuvuuden edellytykset) varmistavat musiikin laajan oppimäärän mukaisen opetuksen järjestämisen edellytykset ja laadun musiikkikasvatuksessa.