Muusikolla on oikeus harjoittaa ammattiaan (Musiikkineuvosto)

Suomen musiikkineuvoston lausunto 17.1.2017

Musiikkialan järjestöt eivät hyväksy sitä, että Suomen maahanmuuttovirasto vaatii muusikolta ammatista luopumista.

Muusikkona, musiikinopettajana ja musiikkiosaston johtajana työskennellyt alttoviulisti Samer Saad on muusikkoutensa vuoksi joutunut kotimaassaan Irakissa vainon kohteeksi ja tullut Suomeen syksyllä 2015. Hän on hakenut turvapaikkaa ja saanut maahanmuuttovirastolta käännyttämispäätöksen syksyllä 2016.

Käännyttämispäätöksen mukaan maahanmuuttovirasto hyväksyy tosiseikkana, että Saadia on uhattu ja pahoinpidelty muusikkoutensa vuoksi. Se ei hyväksy tosiseikkana, että Saadiin kohdistuisi tulevaisuudessa uhkaa, mikäli hän luopuu muusikon ammatista. Maahanmuuttoviraston näkemyksen mukaan Saad ”voisi kohtuudella hankkia elantonsa muutoinkin kuin muusikkona, mikäli kokee, että muusikon ammatti saattaa hänet hengenvaaraan”, sillä ”muusikon ammatti ei ole ominaispiirre, joka olisi synnynnäistä, muuttumatonta tai muulla tavalla olennaista henkilön omatunnolle tai ihmisoikeuksien toteutumiselle”.

Päätöksessä lähdetään siitä, että esittävän taiteilijan ilmaisunvapaus ei ole olennaista henkilön omatunnolle tai ihmisoikeuksien toteutumiselle. Tällainen näkemys on käsityksemme mukaan vastoin ihmisoikeuksien ydinajatusta. Päätös edellyttää, että muusikko palatessaan kotimaahansa alistuu sortoon ja ilmaisunvapauden riistämiseen henkensä säilyttämiseksi ja etsii muuta työtä josta ei aiheudu hengenvaaraa.

Päätöksen logiikkaa on vaikea ymmärtää. Vaaditut uhraukset osuvat henkilön omatunnon ja ihmisoikeuksien ytimeen. Muusikon edellytetään luopuvan keskeisistä ihmisoikeuksistaan, jotta säilyisi hengissä ja voisi siten nauttia jäljelle jäävistä rajoitetuista ihmisoikeuksistaan. Jos päätöksen sisältämää toimintaohjetta noudatettaisiin kautta linjan, se poistaisi käytännössä turvapaikkainstituution tarpeen.

Käännyttämispäätöksen ajatuskulku on toki luultavasti muusikon ainoa mahdollinen selviytymisstrategia, jos hän joutuu palaamaan kotimaahansa, mutta se ei viranomaisen päätöksen sisältönä kestä juridista eikä loogista tarkastelua etenkään ihmisoikeuksien näkökulmasta.

Kehotus luopua muusikon ammatista tukee sitä samassa päätöksessäkin tosiseikaksi katsottua ilmaisunvapauden ja ammatin harjoittamisen vapauden rajoittamista, jonka kohteeksi muusikko on kotimaassaan joutunut.

Suomen musiikkineuvosto pitää ensiarvoisen tärkeänä, ettei vainon kohteeksi joutuneita taiteilijoita kehoteta luopumaan ammatistaan ja ilmaisunvapaudestaan. Pohjoismaisen sivistysvaltion tulee puolustaa ja edistää ilmaisunvapautta sekä vapautta harjoittaa (muusikon) ammattia.
FMC Suomen musiikkineuvosto

http://musiccouncil.fi/

Vastaa