[SML-blogi] Musiikkioppilaitosten soitinjakaumasta ja nuoriso-orkestereiden tulevaisuudesta

Timo Klemettinen, toiminnanjohtaja |

Suomen musiikkioppilaitosten liiton hallitus päätti kokouksessaan 12.10, että seuraava liiton teemavuosi keskittyy orkesterisoitinten harrastamisen ja musiikkioppilaitosten terveen soitinjakauman kehittämiseen. Aihe on tärkeä, puhumme nuoriso-orkestereiden, orkesterimuusikkokoulutuksen ja orkesterimusiikin tulevaisuudesta.

Teemavuoteen liittyy ”Koulu soimaan -hanke”, joka toteutetaan yhteistyössä Suomen konservatorioliiton kanssa. Hanke on hyvä esimerkki liittojemme lähentyneistä suhteista muutettuamme saman katon alle yhteiseen toimistoon.sml-blogi-kuva_edited-1

Hankkeen tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus tavata taiteilija koulussa ja tutustua orkesteritoimintaan, orkesterimusiikkiin ja orkesterisoittimiin sekä edistää lasten ja nuorten mahdollisuuksia päästä harrastamaan orkesterisoitinta. Tavoitteena on siis edistää oppilasrekrytointia ja turvata terve soitinjakauma, joka mahdollistaa orkesteritoiminnan musiikkioppilaitoksissa.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten musiikkiharrastuksen jatkumista orkesterisoittimissa. Ei siis riitä että saamme oppilaita aloittamaan orkesterisoittimen harrastamisen, vaan meidän tulee yhdessä pohtia erilaisia keinoja soittamisen ilon ja harrastuksen jatkumisen turvaamiseksi.

Hankkeen aikana perustetaan tietokanta, johon kerätään tietoa mm. hakijoiden ja sisään otettujen oppilaiden määristä sekä oppilasmääristä orkesterisoittimissa.  Lisäksi kerätään tietoa opintonsa keskeyttäneistä oppilaista ja keskeyttämisen syistä.

Vaikka hankkeen ja teemavuoden suunnittelu on vasta alkanut, on se herättänyt jo nyt suurta kiinnostusta myös musiikin korkea-asteen opetusta tarjoavissa oppilaitoksissa. Uskon, että tulemme toteuttamaan hankkeen ja teemavuoden tiiviissä yhteistyössä ammattikorkeakoulujen ja taideyliopiston kanssa. Hankkeen antaa valmiuksia alan ammatillisiin opintoihin ja pyrkii osaltaan varmistamaan sen, että suomalaisissa orkestereissa soittaa myös tulevaisuudessa suomalaisia ammattimuusikoita.

Meillä on monia tapoja edistää orkesterisoitinten harrastamista. Voimme mm. kerätä ja levittää parhaita käytänteitä, tuottaa markkinointi ja promootiomateriaalia, valmistaa soitinesittelyvideoleikkeet, tehdä yhteistyötä median kanssa, järjestää jatko- ja täydennyskoulutusta, kehittää soitinvalmennusta, lisätä yhteistyötä varhaisiän musiikkikasvattajien kanssa, lisätä yhteistyötä eri koulutusasteiden välillä ja edistää paikallista ja seutukunnallista yhteistyötä sekä yhteistyötä orkestereiden kanssa.

Teemavuosi alkaa syksyllä 2013, joten meillä on vielä runsaasti aikaa yhdessä rakentaa teemavuotta ja teemavuoteen liittyvää hanketta. Kaikki hyvät ideat otetaan vastaan avosylin. Laittakaa viestiä tulemaan!

Timo Klemettinen 5.12.2012

tj-blogi-4

Vastaa