[SML-blogi] Musiikkioppilaitokset kuntauudistuksen pyörteissä

Timo Klemettinen, toiminnanjohtaja |

Opetus- ja kulttuuriministeriö – muiden ministeriöiden tavoin – on toimittanut valtiovarainministeriölle toimintaohjelman kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi. Kunnilla on tällä hetkellä yli 500 lakisääteistä tehtävää ja lähes tuhat velvoitetta. Tavoitteena on, että kuntien tehtäviä ja velvoitteita puretaan yhden miljardin edestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintaohjelmassa kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi taiteen perusopetusta ei mainita, joka tässä tilanteessa voidaan tulkita positiivisena asiana. Toimintaohjelman liitteessä taiteen perusopetuksesta mainitaan seuraavalla tavalla: ”Taiteen perusopetus on kunnalle vapaaehtoista ja sen järjestäminen perustuu järjestämislupaan. Rahoitus määräytyy opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti”.

Vuosikausia kestänyt tehtävien ja velvoitteiden työntäminen kunnille on nyt siis saavuttanut lakipisteensä ja valtio on käärinyt hihat ylös ja ryhtynyt tosissaan ratkaisemaan kuntien rahoitusvajetta.sml-blogi-kuva_edited-1

Mitä kuntauudistus tuo mukanaan musiikkioppilaitoksille? Tätä kysymystä pohditaan Suomen mm. musiikkioppilaitosten liiton syyspäivillä Kuhmossa 13. – 15.11.2013.

On tärkeää tiedostaa, ettei taiteen perusopetus ole erityisesti ”tulilinjalla”, vaan kyseessä on koko kuntatalouden tervehdyttäminen. Toisaalta, kun kunnat säästävät ja leikkauksia tehdään, ei yksikään toimiala voi kokea olevansa turvassa mahdollisilta leikkauksilta. Myöskään taiteen perusopetuksen asema kuntapalveluissa ei ole muuttunut. Taiteen perusopetus on edelleen harkinnanvaraista toimintaa, jota kunnat voivat niin halutessaan järjestää/tukea.

Muuttuvassa kuntakentässä musiikkioppilaitosten oma vastuu korostuu. SML voi oppilaitosten etujärjestönä tuottaa tukimateriaalia, osallistua keskusteluun ja vaikuttaa osaltaan julkisuudessa positiivisesti musiikkikasvatuksen asemaan, mutta lopulta päätökset tehdään aina kunnissa.

Toivon, että musiikkiopistoväki toimii ennen kuin on pakko toimia ja vaikuttaa asioihin ennen kuin niitä käsitellään lautakunnissa. Tärkein vaikuttamisen väline ovat henkilökohtaiset suhteet. Nyt jos koskaan on aika käyttää kaikkia suhteita, olla yhteydessä kunnanvaltuutettuihin ja virkamiehiin sekä hyödyntää oppilaiden vanhempia, jotka ovat suuri voimavara, jos heidät saadaan puolustamaan musiikkikasvatusta.

On siis aika vaikuttaa!

Timo Klemettinen,

toiminnanjohtaja

tj-blogi-4

Vastaa