Musiikki­kasvatuksen merkittävä kehittäjä kannusti nuoria muusikoita

Timo Veijola 1943–2021
Opetusneuvos

Opetusneuvos, suomalaisen musiikkikasvatuksen uudistaja ja kehittäjä Timo Veijola kuoli Espoossa 6.8.2021. Hän oli 77-vuotias, syntynyt Helsingissä vuonna 1943. 

Veijola aloitti työuransa kansakoulun- ja huilunsoitonopettajana. Hän teki pitkän ja merkittävän elämäntyön Espoon musiikkiopiston rehtorina, ja hänen johdollaan Espoon musiikkiopisto kehittyi yhdeksi Suomen johtavista musiikkioppilaitoksista.Timo Veijolan rooli suomalaisen musiikkikasvatuksen kehittämisessä oli huomattava aikana, jolloin sotien jälkeinen musiikkikasvatus kasvoi ja kehittyi moderniksi musiikkioppilaitosjärjestelmäksi. 

Veijola kehitti musiikkioppilaitosjärjestelmää myös toimimalla Suomen musiikkioppilaitosten liiton hallituksessa vuosina 1979–1983 ja 1985–1992 sekä liiton puheenjohtajana vuosina 1992–2006. Lisäksi Veijola toimi lukuisissa opetusministeriön ja Opetushallituksen nimeämissä työryhmissä ja luottamustehtävissä, kuten musiikkioppilaitoslautakunnassa ja musiikkioppilaitostoimintaa ohjaavien valtakunnallisten opetussuunnitelmien valmistelutyöryhmässä.

Veijolan toiminta musiikkikasvatuksen ja musiikkielämän kansainvälisissä organisaatioissa oli uraauurtavaa. Hän toimi Euroopan musiikkioppilaitosten liiton EMUn hallituksessa vuosina 1991–2005 sekä puheenjohtajana vuosina 2005–2006. Euroopan musiikkineuvoston EMC:n hallituksen jäsenenä Veijola toimi vuosina 1999–2005. Veijolan rooli suomalaisen musiikkikasvatuksen kansainvälistämisessä oli keskeinen, ja hänen luomansa verkostot ja yhteydet ovat edelleen pohjana musiikkioppilaitosten kansainväliselle yhteistyölle ja kulttuurivaihdolle.

Ihmisenä Veijola oli suora ja reilu, ja hänen tapaansa toimia johtajana arvostettiin laajasti niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Hänen keskeisenä piirteenään oli aito välittäminen kollegoista ja muista ihmisistä. Veijolan johtoajatus musiikkikasvatuksessa oli aina pyrkiä mahdollisimman hyvään laatuun ja auttaa nuoria musiikin harrastajia saavuttamaan unelmansa musiikin saralla.

Huilistina Veijola teki merkittävän määrän Konserttikeskuksen konsertteja kouluissa ympäri Suomea. Lisäksi Veijola teki lukuisia TV- ja radio-ohjelmia Yleisradiolle. Musiikin lisäksi Veijolan suuri rakkaus oli teatteri. Taitavana puhujana ja sanan käyttäjänä Veijola olisi varmasti menestynyt myös teattereiden näyttämöllä, mutta suomalaisen musiikkikasvatuksen onneksi musiikki vei voiton.

Veijolan viimeistä viittätoista elinvuotta varjosti sairastuminen juuri ennen eläkkeelle siirtymistä. Vaimon tuki oli Veijolalle tärkeää sairastumisen jälkeen, ja lapset sekä lastenlapset toivat elämään runsaasti iloa ja sisältöä. Musiikista Veijola nautti suuresti vielä viimeisinä elinvuosinaan.

Timo Klemettinen