[SML-blogi] Kevätpäivien avaus 13.4.2016

Jouni Auramo, puheenjohtaja |

Hyvä musiikkioppilaitosväki. Tervetuloa kevätpäiville Savonlinnaan. Suuret kiitokset Savonlinnan kaupungille ja musiikkiopistolle isännöimisestä!

Olemme jälleen kokoontuneet kevätsesongin ollessa vilkkaimmillaan yhteisten asioiden ääreen. Rutiinien pyörittämisen lisäksi aikaamme ottavat alkuviikosta viimeistellyt Kärkihanke-hakemukset, matkalla hiotut OPH:n erityishankehakemukset ja tulevan lukuvuoden tuntiresurssien suunnittelu.

Kokemusten ja näkemysten vaihtaminen on liittopäivien antoisinta osuutta. Siis se osuus, joka tapahtuu ennen virallisen ohjelman alkua, sen tauoilla, vapaamuotoisissa kohtaamisissa ja illanvietoissa. Yhteistyö ja jouni-auramo-puhekanssakäyminen alan toimijoiden kesken tuo parhaimmillaan virtaa ja ideoita sekä antaa näkökulmia taiteen perusopetuksen asemaan nyky-yhteiskunnassa. Myös taiteiden välisen kanssakäymisen ylläpitäminen sekä vaikutteiden saaminen ja jakaminen on jo arkipäivää – ja samalla on hyvä muistaa, että niin se oli jo Sibeliuksenkin aikaan.

 

Liiton hallitus ja toimisto paneutuu SML:n perustehtävään strategiaseminaarissaan kesäkuussa. Mitä meidän tulisi tehdä ja mihin paukkuja tulisi satsata nyt ja tulevaisuudessa. Kannattaa siis tuoda julki ajatuksiaan, jotta kentän ääni olisi todellakin mukana toiminnan pitkäjänteisessä kehittämisessä.

Opetushallitus on asettanut ohjausryhmän sekä taiteenalakohtaiset työryhmät opetussuunnitelmien perusteiden uudistamiseen tämän ja ensi vuoden aikana. Ohjausryhmässä liittoa edustaa Bo-Anders Sandström. Musiikin työryhmään on Opetushallitus kutsunut allekirjoittaneen lisäksi Rea Warmeen, Petri Aarnion, Satu Klemin, Anna-Elina Lavasteen, Eero Linjaman, Hannu Marjamäen ja Hanne Närhinsalon. Ensimmäinen seminaari ja ryhmien kokoontuminen on ylihuomenna perjantaina. Tästä syystä joudun jättämään perjantaisen hallituksen kyselytunnin ja kevätkokouksen väliin ja lentämään aamukoneella Helsinkiin. Toisaalta tämä tuo myös mahdollisuuden jakaa vastuuta varapuheenjohtajalle Päiväläisen Ramille sekä hallituksen muille jäsenille. Tulevaan ops:in perusteisiin on ohjausryhmä jo määritellyt esim. sen, että laaja ja yleinen pysyvät erillisinä, ja niihin tehdään omat perusteet. Työssä päästään siis heti alkuun, kun tietyt peruslinjaukset on tehty.

Toimintamme sekä pysyy että muuttuu ajan mukana. Oppilaitoksissamme satsataan entistä enemmän yhteismusisointiin, joustaviin tuntijärjestelyihin, toimintaviikkoihin, projekteihin jne. Järkevää joustavuutta on mielestäni myös se, että potentiaalisiin lahjakkuuksiin voi ja pitääkin satsata enemmän, siinä kohtaa tasapäistäminen ei palvele kenenkään etua. Yhtä hyvin on resurssien tuhlaamista, jos laiskaa oppilasta pitäisi väkisin pitää tunnilla kolmea varttia, jos puoli tuntiakin riittäisi. Niin kuin eräskin sello-oppilas tunnille tultuaan, kun nuotit olivat kadonneet ja oppilas oli kuulemma etsinyt niitä koko viikon. Sellotunnilla hän avasi kotelon ja oho – nuotit olivatkin olleet siellä.

Suuri haaste on lasten ja nuorten, miksei myös aikuisten, ajankäytön, kohtaamisten ja vuorovaikutuksen muuttuminen sosiaalisen median aikakautena. Hektinen ja pikavoittoja tavoitteleva elämäntapa on lisääntynyt. Vanhempien kasvatusvastuu saattaa olla hukassa. Halutaan miellyttää lapsia, jotta kaikilla olisi kivaa. Tietyllä tapaa tätä vastaan haraa musiikkiopistojen edustama perinteinen musiikkikassml-blogi-kuva_edited-1vatus, ja näin tulee ollakin. Lapset ja nuoret tulee sitouttaa kärsivällisyyttä vaativaan harrastukseen. Pekka Järvistä siteeratakseni:Kasvatuksessa ei pidä alistaa, mutta se ei saa mitenkään estää sitä, että edellytämme ponnistelua, siedämme turhautumista ja asetamme velvoitteita.Opettamalla sitoutumista ja vaatimalla läsnäoloa kasvatamme lapsistamme samalla myös yhteiskuntaan valmiimpia kansalaisia, unohtamatta taiteen tekemisessä välttämätöntä oman persoonallisuuden vahvistamista.

Jo viime syksynä tehdyn päätöksen mukaisesti, ja nyt kohta liiton juhlavuoden kevätpäivillä jaettava Aksentti-palkinto korostaa ja tuo esille pitkäjänteistä ja tuloksellista työtä musiikkikasvatuksen hyväksi.

Vielä muutama sana meille rehtoreille. Arvoisat kollegat. Musiikkioppilaitosten rehtorien valta ja vastuu on suuri. Toivon meille kaikille:

  • viisautta tehdä hyviä päätöksiä,
  • nöyryyttä muuttaa huonoiksi osoittautuneita päätöksiä,
  • herkkyyttä aistia työyhteisömme vointia,
  • joustavuutta antaa opettajillemme työrauha,
  • nopeutta reagoida ympäristön muutoksiin,

sekä

  • rohkeutta tehdä työmme omalla persoonallamme

Toivotan kaikille antoisia kevätpäiviä!

Jouni Auramo

13.4.2016


Aksenttipalkinnon luovutus Ilari Laaksolle kevätpäivillä

Vastaa