Itä-Suomen Hyvinvointi­voimala on valittu vuoden 2018 Taidekasvatus­teoksi

Kuopion konservatorion organisoiman VOIMALA-yhteistyöverkoston toiminta on yhdistänyt Itä-Suomen alueella kuntia, oppilaitoksia ja muita toimijoita monialaiseen toimintaan, joka on kehittänyt sosiaali- ja terveyspalveluita kulttuurin avulla.

VOIMALA on vienyt musiikkia, tanssia ja visuaalisia taiteita mm. neuvoloiden, päiväkotien, koulujen, sairaaloiden ja palvelukeskusten arkeen ja se on huomioinut toiminnassaan myös ikäihmiset ja syrjäytymisuhan alla olevat. Verkoston kehitysjohtaja Eeva Mäkisen mukaan ”osallistuminen kulttuuriin on kaikkien oikeus”.

Suomen musiikkioppilaitosten liiton myöntämä Vuoden Taidekasvatusteko -kunniamaininta tuo esiin toimintaa, joka edistää tasa-arvoa taiteen perusopetuksessa. Taidekasvatusteon vuonna 2018 valitsi kansanedustaja ja eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen Raija Vahasalo.

Vahasalon mukaan Hyvinvointivoimalan valinta perustuu sen laajuuteen ja innovatiiviseen ja rohkeasti sektorirajat ylittävään toimintaan. ”VOIMALA on löytänyt uuden luovan tavan edistää kulttuuria eri toimialoilla”. Vahasalo on myös tyytyväinen siihen, että on kyetty vaikuttamaan myönteisten asenteiden syntymiseen kulttuuria kohtaan, integroimalla kulttuuria uusille toimialoille. ”Uutta syntyy rajapinnoilla, vaaditaan uudenlaisia, sektorirajat ylittäviä tapoja lisätä hyvinvointia ja osallisuutta”.  

Itä-Suomen Hyvinvointivoimalassa on mukana yhdeksän kumppania: Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kaupunki, Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulu oy, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia Kuopion yksikkö, Tohtori Matthias Ingmanin säätiö, Ingmanin Kulttuurialan ammattiopisto ja Kuopion Invalidit ry:n, Kansalaistoiminnan keskus Tukipilari. Yhteistyötä hallinnoi ja koordinoi Kuopion konservatorio. 

Lisätietoja:

Taidekasvatustalkoot – http://www.taidekasvatustalkoot.fi/

Lisätietoja: www.hyvinvointivoimala.fi

Eeva Mäkinen
FT, MuM, kehitysjohtaja, Takuulla-hankkeet ja Hyvinvointivoimala
Puh. +358 45 136 0202
Mikko Kapanen 
Tiedottaja / Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry / Taidekasvatustalkoot
Puh. +358 50 331 4555