[FMF bloggen] Kulturutbildning i förändring

Bo-Anders Sandström, styrelsemedlem FMF (SML) |

Den nya lokala läroplanen inom grundläggande konstundervisning i Finland har nu ett år på nacken.

Många institut har passat på och utvecklat verksamhetskulturen i grunden medan andra har kört med säkrare kort och hållit sig till invanda mönster. Oberoende av vägval har alla institut en mycket yrkeskunnig och lojal lärarkår. Yrkesstoltheten, som sitter djupt i ryggmärgen, är den bästa garanten för en fortsatt kvalitativ utveckling.

Syftet med senaste revidering av läroplansgrunderna var att utveckla en lokal verksamhetskultur som bättre svarar mot dagens samhälle. Det finns inget samhället som är statiskt och det sker bland annat ständiga förändringar i barns och ungdomars beteende.

Om vi tar administrationen som exempel, så förstår alla att det skett en snabb förändring under senaste årtionde. Ingen sitter mera med papper och mappar. Allt sker via dator och dokument lagras i molnen, Samtidigt har uppgifterna ökat. Statistik samlas in, utredningar utförs och ansökningar skall lämnas in i en allt snabbare takt. Det finns nästan obegränsade möjligheter men också utmaningar i den virtuella verklighet administrationen verkar idag. Rektorns roll idag handlar mera om att bygga ett aktivt team bestående av lärare.  Lärare som tar initiativ och som deltar ytterst aktivt i utvecklandet av en ny verksamhet i ständig förändring.

Att följa utvecklingen nationellt hör till förbundets uppgifter. Finlands musikläroinrättningars förbund får ta del av nya rön och strategier som olika instanser tar fram. Vår uppgift är att reagera på förslag och rekommendationer på ett sätt som bäst svarar mot våra instituts behov. Förändringar blir det oberoende av om vi vill det eller ej. Samhället står aldrig stilla.

Mitt tips till er alla på fältet är att jobba proaktivt. Vi vet redan nu på basen av senaste läroplansgrunder, samt Undervisnings- och kulturministeriets utredning om behovet att förnya finansieringen av grundläggande konstunderisning, hur utvecklingen kan tänkas se ut. Man förordar bland annat ett ökat samarbete mellan de olika konstformerna. Det kan lösa lokalt på många olika sätt. I Jakobstadsnejden har vi medvetet jobbat för att integrera de andra konstformerna med musikinstitutet ända sedan 2010. Först ute var bildkonsten, som anslöts 2012 och sen har vi byggt på med dans och teater 2017. För tillfälle driver vi ett ordkonstprojekt med målet att ordkonsten integreras fullt ut inom en snar framtid. Vem vinner på denna utveckling? Vi ser redan nu hur de olika konstformerna hittar gemensamma beröringspunkter, hur de inspirerar varandra, men kanske framför allt hur våra barn och ungdomar tar för sig i denna spännande och kreativa miljö. Jakobstadsnejdens musikinstitut har gått från en musikutbildning till att bli en spännande kulturskola.

Med dessa ord önskar jag er alla en riktigt skön och avslappnande sommar!

Bo-Anders Sandström
styrelsemedlem, FMF (SML)