Poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä koskevat säädökset sekä viranomaisten tiedotteita ja materiaaleja

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista (126/2020)

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200126

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta (131/2020)

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200131

Valtioneuvoston asetusta (126/2020) koskeva muistio

Aluehallintoviraston tiedote

Opetushallituksen poikkeusoloihin liittyvät materiaalit päivittyvät viraston verkkosivuilla