OPS-tuki

Luotsit II

Taiteen perusopetusliitto ja sen jäsenjärjestöt tarjoavat taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille vuoden mittaisen maksuttoman Luotsit II -koulutuksen uusien opetussuunnitelmien kanssa työskentelyn tueksi.

Luotsit II -sivusto

Opetussuunnitelman perusteet

Opetushallitus on päättänyt 20.9.2017 taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteista. Taiteen perusopetuksen opintonsa 31.7.2018 jälkeen aloittavat oppilaat opiskelevat opetussuunnitelman mukaan, joka on laadittu näiden opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimärän opetussuunnitelman perusteet 2017

Ennen 1.8.2018 taiteen perusopetuksessa opintonsa aloittaneet oppilaat voivat suorittaa opintojaan aiemman opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittuja opetussuunnitelmia noudattaen enintään 31.7.2021 saakka.

Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2002

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

ePerusteet

Esimerkkejä jäsenten opetussuunnitelmista

Pirkanmaan musiikkiopisto

Jacobstadsnejdens Musikinstitut

Palmgren-konservatorio

Helsingin konservatorio

Musiikkiopisto Avonia

SML:n instrumenttikohtaiset tukimateriaalit

SML:n tukimateriaalit laajan oppimäärän perusopintoihin ja syventäviin opintoihin on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien oman OPS-työn tueksi ja opettajille esimerkinomaisiksi apuvälineiksi opetuksen suunnitteluun. Kuvaukset on päivitetty Opetushallituksen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden (2017) hengessä.

Tukimateriaalit korvaavat aiemmat SML:n laatimat tasosuoritusten sisällöt. Instrumenttikohtaiset dokumentit päivittyvät alla olevaan linkkiin niiden valmistuessa alkuvuodesta 2019. Otamme mielellämme vastaan palautetta jäseniltämme ja muokkaamme dokumentteja vielä tarvittaessa palautteiden ja toiveiden perusteella. 

Instrumenttikohtaiset tukimateriaalit

SML:n teosluettelot

Instrumenttikohtaiset teosluettelot on tarkoitettu opettajille esimerkinomaisiksi ohjelmiston suunnittelun apuvälineiksi. Teosluettelot ovat jäsenten yhteisesti ylläpitämiä eikä SML vastaa teosten vaikeustason arvioinnista.

Päivitysehdotuksia luetteloihin toivotaan jäsenoppilaitosten opettajilta oman instrumenttinsa osalta ja niitä voi lähettää tämän lomakkeen kautta.

Teosluettelot

Hankkeita

Rakentava palaute -hanke

Opus1 – sävellyspedagogiikan aineistopankki

Arvioinnin tukimateriaalia

Edu.fi  Opetushallituksen ylläpitämä sivusto