Viulun- ja alttoviulunsoiton opettaja

Avoin työpaikka

RAASEPORIN KULTTUURIOPISTO  viulun- ja alttoviulunsoiton opettaja, Taiteen perusopetus, musiikin laaja oppimäärä 1.8.2018 alkaen toistaiseksi

 

Viulun- ja alttoviulunsoiton opetus ruotsiksi ja suomeksi musiikkiopistossa, opetustyöhön sisältyy orkesterin johtoa. Päätoimipaikka Tammisaaren toimipiste Raaseporissa.

 

Arvostamme hyviä pedagogisia taitoja, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä sekä kehittävää työotetta.

Kelpoisuusehdot asetuksen (986/1998) mukaiset, palkkaus ja palvelussuhteen ehdot kunnallinen OVTES. Työtehtävät edellyttävät opetuskielten ruotsi ja suomi suullista ja kirjallista hallintaa. Muun soittimen / opetusaineen kelpoisuus lasketaan eduksi.

 

Virka 01.08.2018- toistaiseksi. Opiston opetuskielet ruotsi ja suomi.  Opetus Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaisesti. Tehtävään valitun on ennen työn aloittamista esitettävä lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote ja hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on viisi kuukautta.  Raasepori on savuton työpaikka. Haastatteluihin/ mahdollisiin opetusnäytteisiin valituille lähetetään kutsu. Hakija hankkii itse oppilaan mahdolliseen opetusnäytteeseen

Raaseporin Kulttuuriopiston musiikkiopiston toiminta-alueeseen kuuluu isäntäkunta Raaseporin lisäksi Hanko ja Inkoo.

Lisätietoja antaa apulaisrehtori Tuula Kalmi 019-289 2751, rehtori Maarit Hujanen 019-289 2761

Hakeminen osoitteessa careers.raasepori.fi

Hakuaika päättyy 29.06.2018 klo 16.

 

RASEBORGS KULTURINSTITUT lärare i violin och altviolin, Grundläggande konstundervisning, den fördjupade lärokurs i musik, 1.8.2018 tillsvidare

 

Undervisning i violin och altviolin på svenska och finska vid musikinstitutet, i undervisning ingår orkester. Huvudenhet i Ekenäs, Raseborg.

 

Vi uppskattar god pedagogiska förmåga, samarbets- och kommunikations- och organisationsförmåga samt utvecklingsinriktat arbetssätt.

Behörighetskraven enligt författningen (986/1998). Lönen och tjänstevillkoren enligt kommunala UKTA. Arbetsuppgifter kräver muntliga och skriftliga kunskaper på undervisningsspråk svenska och finska. Behörighet i annat instrument / undervisngsämne är en fördel.

 

Tjänst 01.08.2018- tillsvidare. Institutets undervisningsspråk är svenska och finska. Undervisningen ordnas enligt fördjupad lärokurs inom grundläggande konstundervisning.

Den som blir vald till uppgiften bör uppvisa ett utdrag ur brottsregistret enlig lag 504/2002 och inlämna godtagbart läkarintyg innan tjänsten tillträds. Vid anställning tillämpas en prövotid på fem månader. Raseborg stad är en rökfri arbetsplats. Inbjudan skickas till sökande som kallas till intervju / eventuellt undervisningsprov. Sökande skaffar själv eleven till eventuellt undervisningsprov.

Till Raseborgs Kulturinstitutets musikinstitutets verksamhetsområde hör förutom värdkommunen Raseborg även Hangö och Ingå.

Tilläggsuppgifter biträdande rektor Tuula Kalmi 019-289 2751, rektor Maarit Hujanen 019 289 2761

Ansökningar: careers.raseborg.fi

Ansökningstid går ut  29.6.2018 kl. 16.00