Varhaisiän musiikinopettaja

Vantaan musiikkiopisto etsii varhaisiän musiikinopettajaa virkaan ja vakituiseen päätoimeen 1.8.2019 alkaen

Vantaan musiikkiopisto on musiikillisen tekemisen ja kokemisen mahdollistaja yli 2000 lapselle ja nuorelle. VMOlaisuus on musiikillisen kasvun tukemista ennakkoluulottomasti ja laadulla, tyylikkäästi ja tosissaan. VMO:ssa annetaan musiikin taiteen perusopetusta sekä suomen- että ruotsinkielellä koko Vantaan alueella. VMO on Vantaan kaupungin ylläpitämä, yksi Suomen suurimmista musiikkioppilaitoksista.

Vantaan musiikkiopistossa on yli 800 muskarioppilasta ja varhaisiän musiikinopettajan työ sijoittuu eri opetuspisteisiin sekä päiväkoteihin koko Vantaan alueella. Odotamme varhaisiän musiikinopettajaltamme reipasta, luovaa ja kehittävää otetta työhön, laajaa osaamista ja kokemusta varhaisiän musiikkikasvattajan työstä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä uuden opetussuunnitelman perusteiden tuntemusta.

Arvostamme erityispedagogisia taitoja ja kokemusta erityislapsien opettamisesta sekä ruotsin kielen hyvää osaamista.

Kelpoisuusehto: Viran kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset. Palvelussuhteen ehdot ovat Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaiset. Valitun henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote.

Haastattelut ja opetusnäytteet pidetään tiistaina 26.2.

Hakuaika 30.1.-13.2.

Lisätietoja Sari Laakso, sari.j.laakso@vantaa.fi
ma, ke, to 050 312 4815