Avoin työpaikka: VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUKSEN LEHTORIN TOIMI (Keski-Pohjanmaan konservatorio)

Tule meille mukaan innovatiiviseen, vireään, aktiiviseen ja osaavaan  työyhteisöömme!

Keski-Pohjanmaan Konservatorio on monipuolista ja laadukasta yksilö- ja ryhmäopetusta sekä taiteidenvälistä yhteistyötä toteuttava maakunnallinen taideoppilaitos. Konservatoriolla toteutetaan taiteen perusopetuksen musiikin ja tanssin laajan oppimäärän mukaista opetusta sekä musiikkialan ammatillista toisen asteen koulutusta. Konservatorion toiminnassa on keskiössä oppimisen ja tekemisen ilo sekä luovuus ja osallisuus.

Keski-Pohjanmaan konservatoriolla on haettavana 

VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUKSEN LEHTORIN TOIMI 1.8.2024 alkaen toistaiseksi.

Tehtävä sisältää konservatorion varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmien, soitinpajojen ja valmennusryhmien opetusta konservatorion toiminta-alueella. Tehtävään voi sisältyä myös muuta konservatorion opetusta toimeen valitun henkilön osaamisalueiden mukaan. Tehtävän hoito edellyttää oman auton käyttöä.

Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista, positiivista ja kehittävää työotetta.

Hakuaika päättyy 31.5.2024 klo 15.00 ja hakemukset osoitetaan Keski-Pohjanmaan konservatorion hallitukselle ja hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteella: rekry@kpkonsa.fi 

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset sekä ansioluettelo. 

Haastattelut ja mahdollinen opetusnäyte järjestetään Keski-Pohjanmaan Konservatoriolla tiistaina 4.6.2024. 

Tehtävän kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/98 mukaiset. 

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus ovat yksityistä opetusalaa (Sivistystyönantajat) koskevan työehtosopimuksen mukaiset. Tehtävään valitulla on kuuden (6) kuukauden koeaika. 

Tehtävään valitun tulee 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. 

Lisätietoja antaa Keski-Pohjanmaan Konservatorion rehtori Päivi Paavola paivi.paavola(at)kpkonsa.fi.