Esitelmäkutsu: Mukaan! 2023 / Call for papers: Mukaan! 2023

Hei! (in English below)

Tule verkostoitumaan valtakunnallisille musiikkikasvatuspäiville ja esittelemään tutkimustasi!

FiSME:n Mukaan! -päivät järjestetään Rovaniemellä 16-18.11.2023. Kolmipäiväinen tapahtuma koostuu tuttuun tapaan kutsuluennoista, työpajoista, paneelikeskusteluista, tutkimus- ja oppimateriaaliesielyistä ja konserteista. Päivien teema on ”Kohtaamisia musiikkikasvatuksessa” – musiikkikasvatuksessa pääsemme kohtaamaan niin toinen toisemme, kuin muut taidemuodot ja aikamme ilmiöt. Lisätietoa tapahtumasta FiSME:n verkkosivuilta .

Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi kaiken musiikkikasvatukseen liittyvän tutkimuksen maisterintutkielmista laajoihin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin! Esitelmämuotona on posteri ja sen suullinen esittely (5 min). Kukin tutkija/-ryhmä esittelee omaa tutkimustaan posterinsa pohjalta ja esittelyjen jälkeen on mahdollisuus verkostoitua ja keskustella alan tutkijoiden ja opiskelijoiden kanssa. Esityksen kielenä on suomi tai englanti.

Posterit ovat esillä Musiikkikasvatuspäivien vierailijoiden nähtävillä aina koko päivän.

Lähetä esitelmäehdotus 31.3.2023 mennessä tällä lomakkeella .

Kohtaamisiin Rovaniemellä!

Suvi Saarikallio, pj FiSME

Jenni Jäske, pääsihteeri FiSME

******

Hi!

Come to network and present your research at the National Music Education Days!

The FiSME Mukaan! -days take place in Rovaniemi, 16-18 November 2023. The 3-day event consists of keynote lectures, workshops, panel discussions, research presentations and concerts.

The theme for the event is Encounters in Music Education – in music education we have a chance to hear each other, dialogue with other art forms, and even face and interact with the challenges of today’s world. More info can be found at the FiSME website.

The format of the presentations is a poster and its oral presentation (5min). Researchers/projects present their work, after which there is a chance to network and discuss with the researchers and students of the field. Posters are displayed to the visitors throughout the whole day. Language can be Finnish or English.

Please submit the proposal of your presentation by 31.3.2023 using this form .

Let’s meet in Rovaniemi!

Suvi Saarikallio, pj FiSME

Jenni Jäske, pääsihteeri FiSME