TPO:n kärkihankeavustukset nyt haettavana

Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille / Taiteen perusopetus -kärkihankeavustukset ovat nyt haussa. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 14.6.2017 klo 16.15.

Hakijoille tarkoitetut ohjeet ja avustusten käyttöehdot löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta:
http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/taiteen-perusopetuksen-saatavuuden-parantaminen

Avustusta voivat hakea taiteen perusopetuksen järjestäjät, joita voivat olla kunnat, kuntayhtymät, yksityiset yhteisöt tai säätiöt.  

Vastaa