Täydennyskoulutus: Johtosävelet -alueellisen koulutusyhteistyön rakentaminen

Metropolia kouluttaa

JOHTOSÄVELET – ALUEELLISEN KOULUTUSYHTEISTYÖN RAKENTAMINEN

Haluatko kehittää oppilaitoksestasi innostavan ja verkostoituneen aluetoimijan? Onko toiminta-alueellasi hyödyntämätöntä yhteistyöpotentiaalia? Miten saat erilaiset mahdollisuudet koottua elinvoimaiseksi ekosysteemiksi? Kuinka rakennat henkilökunnan kanssa elinvoimaisen ja uudistuvan toimintakulttuurin? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Opetushallituksen rahoittama Johtosävelet-täydennyskoulutus.

Koulutus tarjoaa tietotaitoa ja keinoja organisaatiorajat ylittävän kehittämistyön johtamiseen ja toteuttamiseen uusien opetussuunnitelmien näkökulmasta.

Johtosävelet-koulutus on suunnattu perusopetuksen, taiteen perusopetuksen ja lukioiden sekä ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten johdolle, tiimien vetäjille ja muulle henkilöstölle.

http://www.metropolia.fi/koulutukset/opetustoimi/johtosavelet/