Taiteen hipaisua työotteeseen! Maksutonta OPH:n koulutusta tarjolla

Metropolian kulttuuripalvelut järjestää:

TARINATEATTERI JA TAITEELLISET MENETELMÄT OPETUKSESSA, 12op

Tammikuussa 2021 Metropolia Ammattikorkeakoulussa käynnistyy Tarinateatteri ja taiteelliset menetelmät opetuksessa -täydennyskoulutus. Koulutus avaa uusia mahdollisuuksia oman erityisosaamisen vahvistamiseen narratiivisilla lähestymistavoilla. Tarjolla on hieno kokonaisuus tarinallisuuden mahdollisuuksista koulussa turvallisuuden, hyvinvoinnin ja osallisuuden rakentajana. Koulutus sisältää myös laajasti uusia taidemenetelmiä, uutta pedagogista ajattelua syvälliseen oman pedagogiikan tietoiseen kehittämiseen. Prosessin keskiössä ovat narratiivisuuden, toiminnallisuuden, monitaiteisuuden ja draamapedagogisen työskentelyn työtavat.

Koulutus tarjoaa merkittävän osaamisen lisän opettajan pedagogiseen osaamiseen ja hyvinvointia

tukevaan työotteeseen antaen samalla konkreettisia työvälineitä arjen työhön.

Koulutus on OPH:n rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja tarkoitettu työsuhteessa oleville opettajille (kasvatus-, ohjaus- ja opetushenkilöstölle) varhaiskasvatuksesta vapaaseen sivistystyöhön.

.

Jos Sinua kiinnostaa taiteen hipaisu työotteeseesi, tämä on sinua varten. Täydennyskoulutus järjestetään Helsingissä vuoden 2021 aikana sisältäen sekä lähi- että etäjaksoja. Nettisivuilta (linkeistä) tarkemmat tiedot koulutusten sisällöistä ja aikatauluista sekä ilmoittautumisesta.

Lue lisää www.metropolia.fi/taru4 

Hae 31.10.2020 mennessä!


Järjestäjä: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Rahoittaja: Opetushallitus

Tämän vuoden Tarusta sanottua:

”Kaikkien opettajien pitäisi saada tämä koulutus.

”Taru päivät oli monikerroksellisia ja syvääluotaavia. Arkkityypit alkoivat ”elää minussa”.”
”Itsetuntemus sekä taito katsoa lasta saivat uudet silmälasit. Olimme äärimmäisen etuoikeutettuja saamastamme opetuksesta.”

”Läsnäolo on taianomaista.
”Mä uskon tähän! Tarinateatteri on aivan mahtavaa.