Taideyliopiston avoin yliopisto: Johdanto musiikin hahmotustaitojen pedagogiikkaan 2021-2022 (5 op)

Johdanto musiikin hahmotustaitojen pedagogiikkaan 2021-2022 (5 op)

Koulutuksen sisältö

Kurssi antaa valmiuksia musiikin hahmotustaitojen opettamiseen perustasolla (esim. taiteen perusopetus) ja opetuksen uudistamiseen nykyisten opetussuunnitelmien hengessä. Kurssilla tarkastellaan musiikin hahmottamiseen liittyviä oppimisprosesseja ja menetelmiä sekä kehitetään ja uudistetaan omia opetusratkaisuja ja materiaaleja. Kurssin järjestää Taideyliopiston Sibelius-Akatemia.

Kurssia suositellaan opettajille, joilla on mahdollisuus harjoitella ja soveltaa kurssin sisältöä musiikin hahmotustaitojen ryhmäopetuksessa omassa työpaikassaan. Instrumentti- ja yhtyeopetukseen integroidut opetusratkaisut ovat tervetulleita, samoin yhteisopettajuus. Kokonaisuus soveltuu esimerkiksi opettajille, joilla on muu musiikkialan pohjakoulutus ja kiinnostusta laajentaa työtään musiikin hahmotusaineiden suuntaan. Kurssiin kuuluu opetusharjoittelu, jonka opiskelija järjestää itse. Opiskelijan toivotaan sopivan osallistumisesta kurssille mahdollisen työpaikkansa ja opettajatiiminsä kanssa. Mikäli osallistujalla ei ole omaa säännöllistä ryhmäopetusta, opetusharjoittelun voi suorittaa myös seuraamalla ja opettamalla vierailijana tai avustajana ryhmässä, johon sisältyy musiikin hahmotustaitojen opetusta.

Kurssin teemoja ovat: 

• musiikin hahmottamiseen liittyvät oppimisprosessit

• ryhmämusisoinnin monipuoliset työtavat

• musiikillisten luku- ja kirjoitustaitojen opettaminen ja harjoittaminen

• hahmotustaitojen integrointi instrumenttiopintoihin

• työskentely instrumenttiohjelmiston parissa alkeistasolla ja ylemmillä perustasoilla

• sävellys- ja improvisointitehtävät hahmotustaitojen opetuksessa

• teknologia musiikin hahmotustaitojen opetuksessa

• oppimisympäristöajattelu ja oppilaiden motivaatio ja itseohjautuvuus

• opetuksen ja oppimisen monipuolinen arviointi

Kurssi toteutetaan etäopetuksena. Opetus käsittää etätapaamisia Zoom-yhteydellä, pienryhmätöitä, oman opetuksen dokumentointia ja raportointia, materiaaleihin tutustumista ja oppimateriaalien laadintaa. Musiikin hahmotustaitojen opettajilla on mahdollista työstää kurssilla ajankohtaisia kehittämiskohteita ja verkostoitua yhteisistä kehittämiskohteista kiinnostuneiden kollegoiden kanssa.

Opetus- ja työmuodot

• Ryhmätunnit Zoom-yhteydellä keskiviikkoisin 10.30-12.30 (koko ryhmä 2 krt/kk sekä pienryhmätapaamisia n. 2 krt lukukaudessa)

• Opetusharjoittelu (oma ryhmä tai vähintään 8 tunnin vierailu sovitussa ryhmässä) ja opetusportfolio

• Vertaisryhmätyöskentelyä etäyhteydellä

• Oppimateriaalin laatimista 

• Opetuksen seuraamista ja eri oppilaitosten opetusratkaisuihin tutustumista

Koulutuksen ajankohta (Huom: tammikuun opetuksen päivämäärät korjattu)

1.9.2021– 27.4.2022 

Koko ryhmän tuntien päivämäärät (ke klo 10.30-12.30):

Syksy 2021: 1.9., 8.9., 6.10., 13.10., 3.11., 10.11, 1.12., 8.12.

Kevät 2022: 12.1., 19.1., 2.2. 9.2., 16.3., 23.3., 6.4., 13.4. (varapäivä 20.4.)

(lisäksi pienryhmätapaamiset n. 2 krt/lukukausi ke klo 10.30-12.30)

Hakuaika

3.-17.8.2021 

Koulutuksen laajuus

5 opintopistettä 

Opettajat

Kurssin vastuuopettajana toimii Lotta Ilomäki (lehtori, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia). Vierailevina opettajina toimivat Sanna Ahvenjärvi (säveltäjä, sävellyksen ja musiikin hahmotustaitojen opettaja) sekä Tapio Lappalainen (säveltäjä, musiikin hahmotustaitojen ja musiikkiteknologian opettaja)

Maksullisuus

75 € (15 €/op) 

Lisätietoja

Opiskelijat valitaan opintojaksolle motivaatiokirjeen ja taustatietojen perusteella. Näiden yhteydessä kartoitetaan:

1. motivaatiota osallistua kurssille

2. aiempia opintoja ja musiikillista ja pedagogista kokemusta

3. mahdollisuuksia kurssiin osallistumiseen käytännössä

4. mahdollisuuksia toteuttaa opetusharjoittelu ja dokumentoida opetusta

Koulutuksen lopulliset tiedot julkaistaan 21.6.2021 Avoimen yliopiston kurssikalenterissahttps://sites.uniarts.fi/fi/web/avoinkampus/kurssit ja Opintopolku.fi-palvelussa. 

Koulutuksen yhteyshenkilö

Taideyliopiston avoin yliopisto

Sähköposti: avoin(at)uniarts.fi