TAIDEYLIOPISTON ARTSEQUAL-HANKKEEN* TPO-OPPIMISJAMIT 24.10.2017 HELSINGISSÄ MUSIIKKITALOLLA

Taiteen perusopetuksen fyysinen, taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen saavutettavuus

Tpo-oppimisjamien tarkoitus on saattaa taiteen ja taidekasvatuksen tutkijat ja taiteen perusopetuksen kentän edustajat yhteen oppimaan toisiltaan ja yhdessä. Oppimisjamit järjestää Taideyliopiston ArtsEqual-tutkimushanke, joka tutkii tasa-arvon ja hyvinvoinnin toteutumista taiteiden ja taidepalveluiden kautta.

 

Oppimisjameissa käsitellään erilaisuuden kohtaamista, saavutettavuuden näkökulmaa ArtsEqual-hankkeessa tehdyissä tutkimuksissa sekä käytännön esimerkkejä tasa-arvoisen saavutettavuuden edistämisestä taiteen perusopetuksen kentällä.

 

Teemaa lähestytään sarjakuvataiteilija Warda Ahmedin puheenvuoron, TPO-kentän saavutettavuuskatsauksen, ArtsEqual-hankkeen tutkijapuheenvuorojen sekä tpo-oppilaitosten tapausesittelyjen kautta. Ohjelmassa on myös taide-esityksiä ja learning café -keskustelutilaisuus.

Oppimisjamien tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen julkaistaan ennen juhannusta. Laita päivä jo kalenteriin

 

*Taideyliopiston koordinoima ArtsEqual-hanke tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto. Lisätietoa: www.artsequal.fi

 

Vastaa