Taideyliopisto Avoin kampus | Uusi johtamiskoulutus taidealojen johtajille ja rehtoreille

Loistavasti johdettu, kasvatusalan johtaja!

Uusi johtamiskoulutus taidealojen oppilaitosten johtajille, rehtoreille ja rehtoreiksi kouluttautuville, 15 op

 

2.10.2018 -31.12.2019 Helsingissä

Loistavsti johdettu –ohjelma on maksuton valtakunnallinen johtamisen täydennyskoulutusohjelma, joka on suunnattu kasvatusalan johtajille. Tässä valtakunnallisessa koulutusohjelmassa Taideyliopiston toteuttama osuus on suunnattu erityisesti taiteiden ja vapaan sivistystyön johtajille, rehtoreille ja rehtoreiksi kouluttautuville.

Koulutuksen tavoitteet: Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa osaamista erityisesti johtamisen ajankohtaisilla alueilla ja antaa tukea rehtorina/johtajan toimivalle oman organisaation kehittämiseen. Koulutuksen aikana muodostuva kattava kuva johtamisen osa-alueista, ajankohtaisista haasteista ja omasta osaamisesta antavät eväitä toteuttaa muutoksia ja johtaa hyvinvoivaa työyhteisöä uusien haasteiden edessä.

Kaikille yhteisessä 4 op:n osiossa kerrataan johtamisen perusosa-alueita, koulutustason ja -muodon mukaan eriyttävässä 5 op:n osiossa ratkotaan ajankohtaisia haasteita, ja 6 op:n laajuisessa syventävässä osiosta osallistujat pääsevät valitsemaan itseään ja kouluyhteisöään eniten puhuttelevia sisältöjä. Opiskelun muotoja ovat lähiopiskelu ja itsenäinen perehtyminen aiheisiin, ryhmätyöskentely verkossa ja paikallisesti kollegoiden kanssa, oma soveltava työskentely ja osaamisportfolion tekeminen.
Kokeneena johtajana päivität osaamistasi johtamisen eri osa-alueilla ja etenkin niissä aiheissa, joita et ennen ole tutkinut. Uutena johtajana tai johtamisen urapolulle valmistautujana saat kokonaisvaltaisen kuvan tämän päivän oppilaitos- tai varhaiskasvatusjohtajan työstä ja siinä tarvittavasta osaamisesta. Tiedon omaksumisen ohella teet näkyväksi omaa osaamistasi ja lisäät monipuolisesti valmiuksiasi vastata koulutuskentän akuutteihin haasteisiin. Osaamisesi lisääntyy etenkin kasvatusyhteisön ja erityisesti taidealojen koulutustoiminnan kehittymis- ja kehittämissuunnitelmien rakentajana, ja opiskelun ohessa verkostoidut muiden vastaavissa tehtävissä toimivien kanssa.

Sisältö:

  • Johtamisen osa-alueet 4 op, syksy 2018
  • Johtamisen ajankohtaiset haasteet 5 op, kevät 2019
  • Johtamisosaamisen kehittäminen eri osa-alueilla, syventävät opinnot 6 op – valinnaiset opinnot, syksy 2019 

Kohderyhmä: Taideyliopiston toteuttama koulutus on suunnattu erityisesti taidealojen oppilaitoksissa johtotehtävissä toimiville rehtoreille, johtajille ja johtotehtäviin kouluttautuville. Pääosa koulutuksesta toteutetaan lähiopetuksena Helsingissä Taideyliopiston tiloissa.

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen